Архіви - Сторінка 2

  • Наукові записки. Серія: Педагогічні науки
    Том 2 № 173 (2018)

    «Наукові записки. Серія: Педагогічні науки» внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Наказ Міністерства освіти і науки України № 241 від 09.03.2016 р.

    Збірник зареєстровано в міжнародних наукометричних базах Copernicus  і  Google Scholar.

26-26 з 26