ПащенкоІнна Миколаївна. «СУЧАСНИЙ СТАН ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ». Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, no. 206 (Жовтень 31, 2022): 188-192. дата звернення Травень 30, 2023. https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/1335.