КучайО. В., БідаО. А., і КучайТ. П. «ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ У XI–XІX СТ.». Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, вип. 206, Жовтень 2022, с. 151-7, doi:10.36550/2415-7988-2022-1-206-151-157.