ХолоденкоВ. О. «КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ». Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, вип. 204, Травень 2022, с. 268-74, doi:10.36550/2415-7988-2022-1-204-269-274.