[1]
КучайО.В., БідаО.А. і КучайТ.П. 2022. ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ У XI–XІX СТ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 206 (Жов 2022), 151-157. DOI:https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-206-151-157.