ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МІКРОСТРУКТУРНОГО ВИКОНАВСЬКОГО ІНТОНУВАННЯ МЕЛОДІЇ В АСПЕКТІ ЯМБІЧНОГО ФРАЗУВАННЯ

Ключові слова: інтонація, мікроінтонація, ямбічне фразування, фазність музичного процесу, інтонаційна структура, формули інтонацій, манера музичного виконання

Анотація

У статті розглядаються теоретичні засади мікроструктурного виконавського інтонування мелодії в ракурсі вагомості ямбічного інтонування як фактора пошуку закономірностей усвідомленого нюансування та відповідності логіки виконавських намірів і дій мікроструктурній логіці мелодичних ліній.

Посилання

Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс / Борис Владимирович Асафьев. Ленинград : Музгиз, 1975. Кн. 1–2. 376 с.

Давидов М. А. Аспекти фахового мислення музиканта-виконавця / Микола Давидов // Актуальні питання гуманітарних наук: електрон. наук. фахове вид. 2013. Вип.7. С. 93–118. Режим доступу: http://dspu.edu.ua/hsci/wp-content/uploads/2017/12/007-13.pdf

Іваницький А. І. Історичний синтаксис фольклору / Анатолій Іванович Іваницький. Винниця : Нова книга, 2009. 39 с.

Истомин И. А. Мелодико-гармоническая фазность интонационного процеса как фактор, определяющий смысл музыкального высказывания / Игорь Истомин: материалы науч. конф. [«Семантика музыкального языка»], (Москва, 29-31 марта 2005 г.). Москва, 2006. Вып. 3. Режим доступу: https://www.piano.ru/scores/istomin/istomin-faza.pdf

Малинковская А. В. Фортепианно-исполнительское интонирование. Исторические очерки: учебное пособие для вузов / А. В. Малинковская. – 2-е изд., испр. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 2018. 232 с.

Маркова Е. Н. Интонационность музыкального искусства // Науч. обоснование и пробл. педагогіки / Елена Николаевна Маркова. Київ : Музична Україна, 1990. 183 с.

Сохор. А. Н. Музыкальная энциклопедия: [в 6 т.] / А. Н. Сохор // [гл. ред. Ю. В. Келдыш]. Москва : Сов. энциклопедия, 1974. Т. 2. С. 550–558.

Ярошенко О. М. Мікроструктурне інтонування у професійній підготовці вчителя музичного мистецтва / О. М. Ярошенко: матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. [«Мистецька освіта: теорія, методологія, технології»], (Кривий Ріг, 14 листопада, 2019 р.). Кривий Ріг, 2019. С.149–152.

Опубліковано
2021-05-26
Як цитувати
ЯрошенкоО. М. (2021). ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МІКРОСТРУКТУРНОГО ВИКОНАВСЬКОГО ІНТОНУВАННЯ МЕЛОДІЇ В АСПЕКТІ ЯМБІЧНОГО ФРАЗУВАННЯ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (197), 236-240. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-197-236-240