МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ ВИРАЗНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВОКАЛІСТА НА ЗАНЯТТЯХ СОЛЬНОГО СПІВУ

  • Аліна Олегівна Шпирка Інститут мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка https://orcid.org/0000-0003-1415-0504
Ключові слова: методи формування емоційної виразності, мотивація, цінності, майбутній вокаліст, сольний спів, вокальна підготовка

Анотація

У статті автор досліджує методичне забезпечення формування емоційної виразності майбутнього вокаліста. Орієнтуючись на структурні компоненти емоційної виразності здійснено підбір методів та прийомів, які будуть актуальними на заняттях сольного співу.

Посилання

Василенко Л. М. Взаємодія вокальних і методичних компонентів у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів музики : дис. канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2003. 208 с.

Василишина Т. В. Емпатія як фактор ефективності педагогічного спілкування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук : 19.00.07. Київ, 2000. 20 с.

Гавриленко О. Формування мотивації до професійної діяльності з застосуванням ІКТ. Витоки педагогічної майстерності. Полтава, 2012. №10. С. 46–52.

Герсамия И. Е. Проблемы психологии творчества певца: диcс. … доктора искусствоведения : 17.00.02. Тбилиси, 1988. 260 с.

Опубліковано
2021-05-26
Як цитувати
ШпиркаА. О. (2021). МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ ВИРАЗНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВОКАЛІСТА НА ЗАНЯТТЯХ СОЛЬНОГО СПІВУ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (197), 232-236. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-197-232-236