ВИДИ ВИХОВАННЯ, ЇХ СПЕЦИФІКА ТА ОСОБЛИВОСТІ В ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

Ключові слова: виховання, заклади середньої освіти, Велика Британія, учні, педагоги

Анотація

У статті розглядається види виховання, їх специфіка та особливості в закладах середньої освіти Великої Британії. У Великій Британії розрізняють: громадянське, правове, фізичне, релігійне, естетичне, екологічне, моральне, сімейне, трудове, гендерне виховання. Зазначено, що мета процесу виховання розглядається як узгоджена мета різних рівнів: рівня держави, суспільства, сім'ї, школи, особистості. Спільну мету виховання можна визначити як формування ціннісного ставлення вихованця до дійсності. Цілі виховання існують на рівні школи, класів, групи і окремих учасників освітнього процесу.

Посилання

Баркасі В., Філіпп’єва Т. Громадянське виховання – провідна тенденція виховання при підготовці вчителів у сучасної Великобританії. 2018. URL: http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/ped-visnik-62-2018-2-3.pdf

Величко Н. А. Естетичне виховання молодших школярів у загальноосвітній школі Великої Британії. Дис. канд. пед. наук: 13.00.01. Дрогобич, 2015. 200 с.

Гузинець О. В. Духовно-релігійне виховання учнівської молоді в інтерпретуваннях західних шкіл і вчень. 2021. URL: https://sno.udpu.edu.ua/index.php/naukovo-metodychna-robota/91-tendentsiyi-suchasnoyi-pidhotovky-maybutnikh-uchyteliv-pochatkovoyi-shkoly/268-dukhovno-religijne-vikhovannya-uchnivskoji-molodi-v-interpretuvannyakh-zakhidnikh-shkil-i-vchen

Данилова А. С. Организация воспитания в частных школах-пансионах Великобритании : дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.01.Ульяновск. 2009. 192 с.

Денисова Е. П. Взаимодействие учителей и родителей в нравственном воспитании учащихся в начальной школе Великобритании: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.0 : Москва, 2004. 135 с.

Ільїна О. Гендерне виховання в концепції нової української школи. Молодь і ринок. 1. 2019. 117–121.

Кузнєцова О. Ю. Гендерна освіта молоді у Великій Британії на початку ХХI століття. Бьдещето вьпроси от снета на науката: материали за VIII международна научна практична конференция. София. 2012. С. 1–2.

Кучай Т. П. Підготовка майбутніх учителів в університетах Великої Британії до екологічного виховання учнів: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. Черкаси, 2009. 237 с.

Напрями процесу виховання і навчання (2020). URL:http://estetica.etica.in.ua/napryami-protsesu-vihovannya-i-navchannya/

Симушкина Н. Ю. Воспитание в частных школах Великобритании и США в конце XX – начале XXI века: дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.01. 2017. 256 с.

Степаненко І. І. Зміст, форми та методи правового виховання старшокласників у Великій Британії. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 3. 2013. С. 226–232.

Опубліковано
2021-05-26
Як цитувати
ШвиденкоВ. В. (2021). ВИДИ ВИХОВАННЯ, ЇХ СПЕЦИФІКА ТА ОСОБЛИВОСТІ В ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (197), 225-232. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-197-225-232