ДИСТАНЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ З ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ: ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

Ключові слова: диригування, дистанційні заняття, майбутній вчитель музичного мистецтв, хормейстер, технології навчання

Анотація

У статті розглядаються технології навчання, які мотивують майбутнього вчителя музичного мистецтва до успішного засвоєння матеріалу на заняттях з хорового диригування під час дистанційного навчання. Автор зазначає, що принципи дистанційного навчання не відрізняються від принципів навчання у традиційній системі, проте реалізуються вони специфічними способами, які обумовлені особливостями дистанційного навчання та можливостями інформаційного середовища.

Посилання

Васильєва Л. Досвід формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до використання технології дистанційного навчання / Л. Васильєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми, 2017. № 7. С. 48–58.

Кайдалова, Л. Г. Викладач у системі дистанційного навчання [Текст] / Л. Г. Кайдалова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. Харків, 2011. Вип. 32. С. 104–109.

Кухаренко В. М., Бондаренко В. В. Екстрене дистанційне навчання в Україні: Монографія / За ред. В. М. Кухаренка, В. В. Бондаренка. Харків: Вид-во КП «Міська друкарня», 2020. 409 с.

Положення про дистанційне навчання // Наказ МОН 25.04.2013 No 466. 2013. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13.

Стефаненко П. В. Теоретичні і методичні засади дистанційного навчання у вищій школі: автореф. дис. … д-ра пед. наук: за спец.: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Павло Вікторович Стефаненко; Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Київ, 2003. 42 с.

Опубліковано
2021-05-26
Як цитувати
ФурдакТ. Д. (2021). ДИСТАНЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ З ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ: ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (197), 213-216. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-197-213-216