КОГНІТИВНИЙ КОМПОНЕНТ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ СПОРТИВНО-ХОРЕОГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

  • Іван Сергійович Гончаренко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-5672-0889
Ключові слова: вчитель, професійна культура, компонент, когнітивний компонент, вчитель спортивно-хореографічних дисциплін, педагогічна діяльність

Анотація

У статті обґрунтовано важливість формування професійної культури майбутнього вчителя спортивно-хореографічних дисциплін. Дано визначення поняттю професійна культура, визначено особливі риси цього поняття. Висвітлено когнітивний компонент професійної культури вчителя спортивно-хореографічних дисциплін, його структура та сутність.

Посилання

Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч. посіб. / Курок О. І. Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. 428 с.

Плиска Ю. С. Тенденції розвитку особистісної педагогічної культури вчителя в Україні і Польщі: порівняльний аналіз: дис…. доктор. пед. наук: Плиска Юрій Святославович. 2018. С. 157.

Радул В. В. Основи професійного становлення особистості сучасного вчителя. Hавчальний посібник / Кравцов В. О., Михайліченко М. В. Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2007 р., С. 84.

Руденька Т. М. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців мистецьких спеціальностей засобами арт-педагогіки: дис…. канд.пед. наук. Руденька Тетяна Миколаївна. Ж., 2017. С. 26.

Cердюк T. I. Професійна підготовка студентів-хореографів до майбутньої діяльності. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». 2011. -№58 (2). С. 385–390.

Ушинський К. Д. Педагогічні твори: в 6-ти тт. / Ушинський К. Д.; редком.: С. Ф. Єгоров (гл. Ред.) Та ін.; АПН СРСР. М. : Педагогіка, 1990. Т. 5. 526 с.

Чернишов А. М. Модель професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкових класів до викладання хореографії / А. М. Чернишова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. 2017. Вип. 1. С. 163–167.

Чопик Т. В. Розвиток професійної компетентності майбутніх тренерів-викладачів у процесі фахової підготовки: дис…. канд. пед. наук. Х., 2014. С. 35–36.

Опубліковано
2021-05-26
Як цитувати
ГончаренкоІ. С. (2021). КОГНІТИВНИЙ КОМПОНЕНТ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ СПОРТИВНО-ХОРЕОГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (197), 200-204. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-197-200-204