ФОРМУВАННЯ УМІНЬ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  • Олександр Олександрович Чінчой Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-2572-1416
  • Анна Олександрівна Новікова Комунальний заклад «Ліцей «Науковий» Міської ради міста Кропивницького https://orcid.org/0000-0002-4840-4325
Ключові слова: математичне моделювання, уміння математичного моделювання, ІКТ, Geogebra

Анотація

У статті запропоновано різні аспекти формування в учнів уміння математичного моделювання з використанням ІКТ. Основними підходами до створення математичних моделей до задач в залежності від способу представлення даних є: словесно-символічний, візуальне кодування інформації, сенсорно-емоційний, предметно-практичний.

Посилання

Новікова А. О. Використання програмного забезпечення GeoGebra під час розв’язування прикладних задач змістової лінії «Функції та їх графіки». Наукові записки. Вип. 169. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький : РВВ ЦДПУ імені Володимира Винниченка, 2018. С. 112−115.

Новікова А. О. Навчальний проект як засіб формування в учнів основної школи умінь математичного моделювання. Математика в рідній школі, 2018. № 11. С. 44–47.

Викторова Ю. В. Формирование ИКТ-компетентности учащихся 9-х классов в процессе обучения математике: дисс. … канд. пед. наук: 13.00.02, Екатеринбург, 2016. 217 с.

Опубліковано
2021-05-26
Як цитувати
ЧінчойО. О., & НовіковаА. О. (2021). ФОРМУВАННЯ УМІНЬ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (197), 184-188. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-197-184-188