ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЖАНРУ НАРОДНОЇ ПІСНІ У СУЧАСНОМУ НАПРАВЛЕННІ СИМФО-РОК

Ключові слова: симфо-рок-музика, сучасна масова музична культура, інноваційних підхід у навчальному процесі, етно-рок, підготовка студентів мистецьких спеціалізацій

Анотація

Популяризація народної пісні у сучасному направленні симфо-рок – альтернативний елемент музичної культури, який варто використовувати: як інструмент соціального конструювання; метод впливу на масову свідомість і цікавий інноваційний підхід (під час опанування студентами дисциплін: «Народна музична творчість (тема: «Сучасна світова НМТ»)», «Основний музичний інструмент» та під час проходження навчальної концертно-педагогічної практики).

Посилання

До коренів: фольк-рок і етно-ф’южн: URL: https://rock.ua/ru/article/2009/195/ (дата звернення 31.03.2021).

Машковський Є., Котенко Ю. «Щедрик» : URL: https://www.facebook.com/100004198727306/videos/pcb.1842458745904065/1842454759237797 (дата звернення 31.03.2021).

Музичне мистецтво : URL: sites.google.com/site/muzicarts7325/sucasni-muzicni-zanri/rok-muzika (дата звернення 31.03.2021).

Откидач В. М. Рок-музика і світовий художній процес : монографія : Харк. держ. акад. культури. Х., 2005. 294 c.

Покровський Н. Є. Транзит російських цінностей: нереалізована альтернатива, аномія, глобалізація : Традиційні і нові цінності: політика, соціум, культура. М, 2001. 53 с.

Тормахова В. М. Особливості інтерпретації в поп-музиці : Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. 2017. № 1. С. 32–36.

Українська музична культура: від джерел до сьогодення : навч. монографія. О. В. Сердюк, О. В. Уманець, Т. О. Слюсаренко. Х. : Основа, 2002. 400 с.

Фолк-рок : URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/ Фолк-рок (дата звернення 31.03.2021).

ONUKA і ДахаБраха: хто ще представлятиме Україну на Sziget: URL :https://www.bbc.com/ukrainian/society/2015/08/150804_sziget_ukrainians_rl (дата звернення 31.03.2021).

Опубліковано
2021-05-26
Як цитувати
ЦюрякІ. О., & БорисенкоН. С. (2021). ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЖАНРУ НАРОДНОЇ ПІСНІ У СУЧАСНОМУ НАПРАВЛЕННІ СИМФО-РОК. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (197), 181-184. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-197-181-184