ВИКОНАВСЬКИЙ АНАЛІЗ ЯК ПРОВІДНИЙ РЕСУРС В РОБОТІ МУЗИКАНТА

  • Валерій Іванович Тітович Інститут мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка https://orcid.org/0000-0002-5241-5908
Ключові слова: музичний твір, музичне виконавство, інтерпретація, звуковий образ, теоретична позиція виконавця, творчий задум

Анотація

Стаття присвячена одному з видів музичної аналітики – виконавському аналізу, від якого багато в чому залежить напрям інтерпретаційних пошуків. Вказано специфічні особливості виконавського аналізу, його співвідношення з музикознавчим аналізом.

Посилання

Бадура-Скода Е. и П. Интерпретация Моцарта / Е. П. Бадура-Скода // М. : Музыка. 1972. 373 с.

Бетховен Л. Письма. В 4-х т. Т.1: 1787-1811. Изд. 2-е, доп. / Л. Бетховен // М. : Музыка, 2011. 616 с.

Вечер Д. В. Виконавський аналіз музичного твору : теоретичний і практико-методичний аспекти (на прикладі діяльності піаніста- інтерпретатора): Автореф. дис. … канд. мистецтвознавства / Д. В. Вечер // К. : 2007. 32 с.

Дятлов Д. А. Исполнительский анализ пианиста как основа интерпретации/ Д. А. Дятлов // Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т.15, №2 (3), 2013. С. 804–806.

Корто А. О фортепианном искусстве / А. Корто // М. : Музыка, 1965. 363 с.

Кремлев Ю. Фортепианные сонаты Бетховена. Изд. 2-е / Ю. Кремлев // М. : Сов. композитор, 1970. 333 с.

Лонг М. За роялем с Дебюсси / М. Лонг // М. : Музыка, 1985. 163 с.

Нейгауз Г. О последних сонатах Бетховена / Г. Нейгауз // Вопросы фортепианного исполнительства. Вып.2. М. : Музыка, 1968. С. 13–21.

Нейгауз Г. Об искусстве фортепьянной игры. Записки педагога. 2-е изд / Г. Нейгауз // М. : Музгиз, 1961. 319 с.

Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах / А. Швейцер // М. : Музыка,1965. 725 с.

Опубліковано
2021-05-26
Як цитувати
ТітовичВ. І. (2021). ВИКОНАВСЬКИЙ АНАЛІЗ ЯК ПРОВІДНИЙ РЕСУРС В РОБОТІ МУЗИКАНТА. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (197), 170-175. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-197-170-175