ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ДИГІТАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ

Ключові слова: майбутній вчитель музичного мистецтва, педагогічна культура, дигітальний простір, інформаційні технології, цифрова обізнаність, компоненти педагогічної культури, педагогічні умови

Анотація

У статті виділено компоненти педагогічної культури (аксіологічний, когнітивно-технологічний, особистісно-творчий, комунікативний, світоглядний), запропоновано умови, які спонукають до успішного її формування, розвитку та вдосконалення, а саме: навчання в галузі підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва повинно бути захоплюючим; підвищити ефективність педагогічної практики й пов’язати теоретичні заняття з практикою; забезпечити умови для розробки майбутнім учителем музичного мистецтва нових інноваційних рішень і використати свій досвід у їх впровадження; підтримати дигітальні інновації в навчальному процесі; формувати компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва щодо безпечної поведінки в цифровому просторі та потенційної небезпеки безвідповідального ставлення до використання мережі Інтернет та критичне мислення під час сприйняття інформації; вчити правилам інформаційної гігієни; залучати студентів до електронного музикування, що буде сприяти підвищенню інтересу до професійної діяльності.

 

 

Посилання

Гаврілова Л. Г. Цифрова культура як феномен сучасного інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища / Л. Гаврілова, Н. Воронова. Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. 2017. Вип. 48. С. 21–34. (Засоби навчальної та науково-дослідної роботи).

Диджитал: Словник. ua (онлайн) / автор Дмитрієв О. Портал української мови та культури. 2011. URL: https:// www.slovnyk.ua (дата звернення: 17.03.2021).

Запорожцева Л. Є. Цифровий вимір масової культури як середовище конструювання міфології / Л. Запорожцева. Київ: Киево-Могилянська академія. 2014. Вип. 55. С. 48–54. (Магістеріум. Історико-філософські студії).

Яковлев О. В. Цифрові виміри трансформації музичної культури кінця ХХ – початку ХХІ століття / О. Яковлев // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Київ, 2019. № 1. С. 273–276.

Опубліковано
2021-05-26
Як цитувати
СидоренкоТ. Д. (2021). ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ДИГІТАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (197), 162-165. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-197-162-165