ДО ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ХОРМЕЙСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

  • Тетяна Всеволодівна Осадча ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» https://orcid.org/0000-0002-6580-6465
  • Ірина Миколаївна Левицька ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» https://orcid.org/0000-0002-3566-2632
  • Світлана Анатоліївна Клубкова ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» https://orcid.org/0000-0001-7724-2268
Ключові слова: вчитель музичного мистецтва, майбутній хормейстер, хорове диригування, хормейстерські вміння і навички, диригентський аналіз, робота з концертмейстером, художнє спілкування, творча взаємодія

Анотація

У статті здійснено теоретико-методичний аналіз проблеми вдосконалення хормейстерської підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва як важливого аспекту їх майбутньої професійної діяльності. Розкрито особливості роботи над хоровим твором зокрема, автори висвітлюють позиції вчених щодо означеного питання.

Посилання

Бойко О. А., Холодна М. В. Роль піаніста-концертмейстра у професійній підготовці студента-диригента : [методичні рекомендації] / О. А. Бойко, М. В. Холодна. Київ, 2019. 33 с. URL: http://arts-library.com.ua/xmlui/handle/123456789/253.

Головань Т. К. Формування навичок основ техніки диригування у студентів-початківців / Т. К. Головань // Наукові записки НДУ імені М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. 2012. № 1. С. 129–131.

Дыганова Е. А. Самостоятельная подготовка студентов-музыкантов к практической работе с хором : [учебно-методическое пособие] / Е. А. Дыганова. Казань : ИФИ К(П)ФУ, 2011. 52 с. URL: https://kpfu.ru/docs/F1235337007/Dyganova.E.A..Samostoyatelnaya.podgotovka.studentov_muzyk.pdf.

Иванов-Радкевич А. П. О воспитании дирижера / А. П. Иванов-Радкевич. М. : Музыка, 1973. 79 с.

Казачков С. А. От урока к концерту / С. А. Казачков. Казань : Изд. Казанского университета, 1990. 343 с.

Колесса Н. Ф. Основы техники дирижирования / Н. Ф. Колесса. Київ : Музична Україна, 1981. 206 с.

Соловйов В. А. Мануальна технічна майстерність як фактор професійної підготовки майбутнього керівника хорового колективу / В. А. Соловйов // Молодий вчений. 2018. № 4(2). С. 533–536. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_4(2)__42.

Софроній З., Чурікова-Кушнір О. Методичні засади хормейстерської підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва / З. Софроній, О. Чурікова-Кушнір // Духовність особистості : методологія, теорія і практика. 2020. Т. 97, № 4. С. 245–258.

Уколова Л. И. Дирижирование : [учеб. пособие] / Л. И. Уколова. М. : Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 208 с.

Ярошевська Л. В. Диригентсько-хорова підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва в умовах Нової української школи : [навчально-методичний посібник] / Л. В. Ярошевська. Миколаїв : «РАЛ-поліграфія», 2020. 333 с.

Опубліковано
2021-05-26
Як цитувати
ОсадчаТ. В., ЛевицькаІ. М., & КлубковаС. А. (2021). ДО ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ХОРМЕЙСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (197), 143-148. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-197-143-148