ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД У МУЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ШКОЛЯРІВ (НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ФОРТЕПІАННИХ ТВОРІВ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ)

  • Ірина Степанівна Новосядла Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника https://orcid.org/0000-0003-2723-7596
Ключові слова: музичне виховання, розвиток образно-асоціативного мислення, програмна музика, фортепіанні твори українських композиторів

Анотація

У статті розглядається поєднання зразків української музичної та літературної творчості як приклад інтегративного підходу в музичному вихованні школярів з метою розвитку їх образно-асоціативного мислення. Наголошується на значенні віршів як поетичної програми фортепіанних творів, на великих виразових можливостях синтезу поезії і музики.

Посилання

Аристова Л. Методика музичного навчання та виховання: навч.-метод. посібник /Л. Аристова. Миколаїв: Іліон, 2018. 404 с.

Ватаманюк Г. Художня література як засіб формування духовного світу дитини / Г. Ватаманюк // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського держ. університету. Вип. ХІІІ. Серія педагогічна. Кам’янець-Подільський, 2007. С. 237–240.

Жарко Я. Гарно в нашому садочку: вірші для дітей / Я. Жарко. Київ : Веселка, 1990. 20 с.

Заброцький М. Основи вікової психології: [навчальний посібник] / М. Заброцький. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2008. 112 с.

Науменко В. О. Літературне читання: укр. мова для загальноосвіт. навч. закл. з навчанням укр. мовою: підруч. для 3-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. О. Науменко. Київ: Генеза, 2014. 176 с.

Науменко В. О. Літературне читання: укр. мова для загальноосвіт. навч. закл. : підруч. для 6-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. О. Науменко. Київ: Генеза, 2015. 180 с.

Олесь О. Веснянка / О. Олесь // УкрЛіб: Бібліотека української літератури. – [Електронний ресурс]. Режим доступу за адресою: https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=5945

Сас О. Лінгводидактична спадщина Є. Тихеєвої у збагаченні словника дітей дошкільного віку / О. Сас // Молодь і ринок. № 6 (113), 2014 р. С. 41–44.

Тичина П. Г. Сонячні кларнети : Поезії / П. Г. Тичина; [упоряд. С. А. Гальченко]. Київ : Дніпро, 1990. 383 с.

Улюблені вірші / упоряд. І. Малкович. Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. Т. 2. 108 с.

Фрайт О. В. Українська фортепіанна програмна музика в загальноосвітній школі : навч. посіб. / О. В. Фрайт. Дрогобич : НВЦ «Каменяр» ДДПУ, 2003. 32 с.

Шарапова Т. Комплексний взаємозв’язок різних видів мистецтва на уроках музики / Т. Шарапова // Наукові записки; [ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін.]. Вип. 120. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2013. С. 344–350.

Опубліковано
2021-05-26
Як цитувати
НовосядлаІ. С. (2021). ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД У МУЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ШКОЛЯРІВ (НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ФОРТЕПІАННИХ ТВОРІВ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ). Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (197), 138-143. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-197-138-143