ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ПРОЦЕСІ ВОКАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ключові слова: формування художньо-творчих умінь майбутніх учителів музичного мистецтва, вокально-виконавська діяльність, інтерпретація; інтерпретаційні вміння, імпровізація, імпровізаційні вміння, уміння створювати художній образ, артистичні вміння

Анотація

У статті висвітлено питання формування художньо-творчих умінь майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі вокально-виконавської діяльності. Розкрито сутність таких понять як: інтерпретація, інтерпретаційні вміння, імпровізація, імпровізаційні вміння, уміння створювати художній образ, артистичні вміння. Конкретизовано їх значення у процесі вокально-виконавської діяльності студентів-музикантів.

Посилання

Артемов В. Ю., Серіков В. В. Артистичні вміння як компонент педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу із специфічними умовами навчання. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2016. Вип. 51 (104). С. 410– 418.

Гуренко Е. Г. Проблемы художественной интерпретации (философский анализ) : монография. Новосибирск : Наука, 1982. 256 с.

Зелёная А. В. Работа над художественным образом вокального произведения в классе сольного пения. В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии : сб. ст. по материалам LVI Международной научно-практической конференции. Новосибирск : СибАК, 2016. №1 (56). С. 52–58.

Імпровізація у музиці. URL : https://uk.wikipedia.org/

Кабалевский Д. Б. Воспитание ума и сердца : кн. для учителя. 2-е изд., испр. и доп. Москва : Просвещение, 1984. 206 с.

Костюков В. В. Методика формування педагогічно-артистичних умінь майбутніх вчителів музики на заняттях з постановки голосу : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2017. 24 с.

Тринько О. І., Бокоч В. А. Педагогічна проблематика конструювання художнього образу в естрадному виконавстві. Професійна освіта. 2018. №4 (181). С. 65–67.

Шевченко А. С. Методичні особливості опанування імпровізації на уроках джазового вокалу. Актуальні питання мистецької освіти та виховання : зб. наук. пр. / редкол. : Г. Ю. Ніколаї, А. Валюха, Н. П. Гуральник та ін.. Суми : ВВП Мрія, 2016. Вип. 1 (7). С. 231–239.

Шинтяпина И. В. Художественно-творческие умения как компонент развития творческих способностей в процессе вокальной подготовки в Вузе. Наука. Искусство. Культура. 2017. Вып. 3 (15). С. 157–162.

Шинтяпіна І. В. Формування художньо-творчих умінь майбутніх учителів музики у процесі диригентсько-хорової підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2005. 29 с.

Опубліковано
2021-05-26
Як цитувати
КосякЛ. І. (2021). ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ПРОЦЕСІ ВОКАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (197), 120-124. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-197-120-124