ПРИНЦИПИ ТА МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

  • Олександр Вікторович Коваленко Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка https://orcid.org/0000-0003-1043-6679
  • Лариса Іванівна Єпик Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка https://orcid.org/0000-0001-5160-6529
Ключові слова: міжкультурна компетентність, пошук, оцінка, вибір, проекція

Анотація

Метою написання даної статті є розгляд й аналіз принципів та механізми формування міжкультурної компетентності у студентів, майбутніх фахівців музичного мистецтва. У статті зазначено, що формування міжкультурної компетентності студента університету відбувається досить ефективно при реалізації університетом його полікультурної місії, яка полягає в підготовці майбутнього фахівця до виконання завдань у сфері міжкультурної комунікації в умовах культурного різноманіття світової спільноти. Також у роботі визначено що формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців сфери музичного мистецтва передбачає використання креативно-ціннісних технологій, при яких ціленаправлено вибудовується ціннісна взаємодія «викладач-студент» на основі методик розвитку критичного мислення, тренінгів толерантності.

Посилання

Кирьякова А. В. Теория ориентации личности в мире ценностей : монография. Оренбург : Южный Урал, 1996. 187 с.

Приходько Ю. О. Психологічний словник-довідник. Київ : Каравела, 2012. 327 с.

Самойленко Н. Б. Міжкультурна компетентність майбутніх фахівців гуманітарного профілю : монографія. Київ : Рібест, 2013. 411 c.

Опубліковано
2021-05-26
Як цитувати
КоваленкоО. В., & ЄпикЛ. І. (2021). ПРИНЦИПИ ТА МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (197), 106-110. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-197-106-110