ВИКОРИСТАННЯ КОМП‘ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ – АУДІОРЕДАКТОРІВ ТА СЕКВЕНСЕРІВ У РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

  • Іван Григорович Гатрич Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича https://orcid.org/0000-0003-1306-7661
Ключові слова: музично-комп’ютерні технології, аудіоредактори, музичне мистецтво, секвенсери, мікшерний пульт

Анотація

У даній статті розкривається проблема розвитку учнів на уроках музичного мистецтва через використання сучасних цифрових технологій. Метою дослідження є з’ясування нових можливостей учителів музики шляхом застосування новітнього комп’ютерного забезпечення для оптимізації музикотворення на уроках музичного мистецтва.

Посилання

Воронина Т. П. Философские проблемы образования в информационном обществе: автореф. дисс. на соискание научн. степени докт. филос. наук: спец. 09.00.08 «Философия науки и техники» / Т. П. Воронина. М., 1995. 39 c.

Гершунский Б. С. Компьютеризация в сфере образования: Проблемы и перспективы / Б. С. Гершунский. М. : Педагогика, 1987. 184 с.

Кремень В. Г. Суспільство знань і якісна освіта // Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик «Освіта», № 13–14, 21–27 березня 2007. С. 2–4.

Машбиц Е. И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения / Е. И. Маш-биц. М. : Педагогика, 1988. 279 с.

Мільто Л. О. Гуманістична модель особистісно-зорієнтованих технологій / Л. О. Міль-то // Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики / Ред. кол.: Н. В. Гузій (відп. ред.) та ін. К., 1999. Вип. 3. 271 с.

Соломко С. В. Використання інформаційних технологій в музичній освіті / C. В. Соломко // Інформаційні технології/ 2017: зб. тез ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 18 трав. 2017 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; відповід. за вип.: М. М. Астаф’єва, Д. М. Бодненко, В. П. Вем-бер, О. М. Глушак, О. С. Литвин, Н. П. Мазур. К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. С. 29–32.

Опубліковано
2021-05-26
Як цитувати
ГатричІ. Г. (2021). ВИКОРИСТАННЯ КОМП‘ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ – АУДІОРЕДАКТОРІВ ТА СЕКВЕНСЕРІВ У РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (197), 68-72. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-197-68-72