ВИРОБНИЧО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ: АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ

  • Тетяна Олександрівна Бодрова Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова https://orcid.org/0000-0002-5359-2164
Ключові слова: практична діяльність, продуктивний результат, технологізація, персоналізація, принципи практичної підготовки

Анотація

У статті висвітлено проблеми виробничої практики майбутніх педагогів-музикантів з позицій продуктивної діяльності. Практична підготовка розглядається автором як навчально-професійне середовище, що передбачає увімкненість студента як суб’єкта з його ціннісними установками у взаємодію з об’єктивною реальністю у контексті технологізації та персоналізації.

Посилання

Андрейко О. І. Виконавська культура скрипаля: теорія та методика формування: монографія. Львів: Галицька видавнича спілка, 2013. 298 с.

Bodrova T. Personal Resours in Teachers’ Training of Musical Arts Education/ Intellectual Archive. Toronto: Shiny World Corp., 2015. Volume 4, Number 6. РР. 141–150.

Болгарський А. Г., Бодрова Т. О. Педагогічна практика у загальноосвітніх навчальних закладах з предмету «Музика»: навчально-методичний посібник для студентів педагогічних університетів. Київ: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. 130 с.

Бондар В. І. Теорія і технологія управління процесом навчання в школі. Київ. НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2000. 165 с.

Горбенко С. С. Історія гуманізації музичної освіти дітей шкільного віку: навчально–методичний посібник. Вид. друге, доповнене. Житомир: В. Т. Котвицький, 2008. 416 с.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: навчальний посібник. Київ: Академвидав, 2004. 352 с.

Підласий І. П. Продуктивний педагог. Настільна книга вчителя. Харків: Вид. група «Основа». 2009. 360 с.

Опубліковано
2021-05-26
Як цитувати
БодроваТ. О. (2021). ВИРОБНИЧО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ: АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (197), 63-67. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-197-63-67