ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ТА ЕМОЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ДИПЛОМАТА ЯК СИНЕРГІЯ ПРОЦЕСУ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ

  • Олександр Олександрович Балануца Надзвичайний і Повноважний Посол України в Кувейті https://orcid.org/0000-0002-3470-9486
Ключові слова: самоактуалізація, майбутній дипломат, синергія, інтелектуальний та емоційний потенціал

Анотація

У статті розглянуто проблему самоактуалізації майбутнього дипломата як реалізацію потенційних інтелектуальних і емоційно-ціннісних можливостей молодої людини, її здібностей, а також прагнення до внутрішньої синергії особистості. З’ясовано, що сформований у процесі професійної підготовки майбутніх дипломатів інтелектуальний та емоційний потенціал передбачає реалістичну, позитивно розвиваючу Я-концепцію. Вона забезпечує спрямованість на самоактуалізацію і реалізацію когнітивно-емоційної складової у професійній і соціальній діяльності.

Посилання

Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. СПб. : Питер, 2008. 848 с.

Вахромов Е. Е. Психологические концепции развития человека. Теория самоактуализации: учеб. Пособие. М. : Междунар. пед. акад., 2001. 111 с.

Галишникова Е. М. Самоактуализация главный мотивационный фактор успеха будущего специалиста. Alma mater (Вестник высшей школы). 2011. № 1. С. 26–25.

Лебедик І. В. Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до професійної самореалізації у процесі вивчення фахових дисциплін: Дис. … канд. пед.. наук: 13.00.04. Кіровоград, 2007. 216 с.

Ляшенко Р. О. Розвиток професійної самоактуалізації майбутнього викладача-філолога в процесі магістерської підготовки: Дис. … канд. пед.. наук: 13.00.04. Кропивницький, 2017. 261 с.

Мальський М., Мороз Ю. Підготовка фахівців міжнародників в умовах трансформації міжнародної системи. Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини. 2012. Вип. 30. С. 3–8.

Маслоу А. Психология бытия. М. : Рефл-бук; Киев: Ваклер, 1997. С. 49.

Маслоу А. Самоактуализация. Психология личности. Тексты. М., 1982.

Психологическая энциклопедия / Под ред. Р. Корсини, А. А. Ауэрбаха; наук. ред. пер. на русс. яз. А. А. Алексеев. М., 2003. С. 772–773.

Радул В. В. Соціальна зрілість особистості. Харків: Мачулін, 2017. 441 с.

Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М. : Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1994. 480 с.

Талатук Н. М. Воспитание – синергетическая система ориентированного человековедения. Казань: Дом печати, 1998. 135 с.

Опубліковано
2021-05-26
Як цитувати
БалануцаО. О. (2021). ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ТА ЕМОЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ДИПЛОМАТА ЯК СИНЕРГІЯ ПРОЦЕСУ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (197), 59-63. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-197-59-63