СТИЛЬОВИЙ ПІДХІД ДО ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ МУЗИЧНИХ ДИСЦИПЛІН НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ІСТОРІЇ ВИКОНАВСТВА

  • Наталія Віталіївна Ашихміна ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» https://orcid.org/0000-0001-8843-5217
Ключові слова: майбутні викладачі хорового диригування, музичний стиль, етапи стильового підходу, хорова партитура, стильовий художньо-педагогічний аналіз

Анотація

У статті визначено основні етапи та ефективні шляхи впровадження стильового підходу до диригентсько-хорової підготовки майбутніх викладачів музичних дисциплін на практичних заняттях з історії виконавства. Стислий огляд проблеми дозволив констатувати, що стильовий підхід як змістовий компонент мистецько-педагогічної освіти виконує систематизуючу та інтегруючу функцію в системі професійної підготовки майбутніх викладачів хорового диригування.

Посилання

Ашихміна Н. В. Сутність і компонентна структура музично-стильових уявлень майбутніх учителів музики / Н. В. Ашихміна // Наукові записки : Психолого-педагогічні науки : І мистецько-педагогічні читання пам’яті професора О. Я. Ростовського «Актуальні проблеми мистецької освіти». 2017. № 1. Ніжин : Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2017. С. 7–13.

Музыкальный энциклопедический словарь / гл. ред. Г. В. Келдыш. М. : Сов. энциклопедия, 1990. 672 с.

Шенберг А. Стиль и мысль. Статьи и материалы [сост. и перевод Н. Власовой и О. Лосевой] / А. Шенберг. М. : Издательский дом «Композитор», 2006. 528 с.

Шип С. Музична форма від звуку до стилю : Навчальний посібник / С. Шип. К. : Заповіт, 1998. 368 с.

Varvarigou M. Theoretical perspectives on the education of choral conductors: A suggested framework / М. Varvarigou, С. Durrant // Вritish Journal of Music Education. 2011. V. 28. № 3. P. 325–338.

Опубліковано
2021-05-26
Як цитувати
АшихмінаН. В. (2021). СТИЛЬОВИЙ ПІДХІД ДО ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ МУЗИЧНИХ ДИСЦИПЛІН НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ІСТОРІЇ ВИКОНАВСТВА. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (197), 55-59. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-197-55-59