СИСТЕМА ЗАГАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ В УГОРЩИН

  • Володимир Федорович Черкасов Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0001-9112-3468
Ключові слова: музичне виховання, уроки музики, сприймання музики, вивчення основ музичної грамоти, хоровий спів, народна музика, народні інструменти

Анотація

У статті досліджено та узагальнено досвід музичного виховання учнів в загальноосвітніх школах Угорської Республіки, виділено основні тенденції та підходи стосовно наповненості змісту уроків та позакласних форм роботи з учнями різних вікових груп, музично-естетичного виховання засобами музичного мистецтва та формування загальноєвропейських та національних цінностей.

Посилання

Музично-педагогічні системи та концепції ХХ століття : підручник / Ніколаї Г. Ю., Черкасов В. Ф. та ін.: за загл. ред. канд. пед. наук. проф. Тайнель Е. З. Вид. 2-ге. Львів : ЛНУ імені Івана Франка. Харків, 2018. 433 с.

Освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика : навчальний посібник / С. О. Сисоєва, Т. Є. Кристопчук; Київський університет імені Бориса Грінченка. Рівне : Овід, 2012. 352 c. : http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/9019/1/Sysoieva%20Osvitni%20s.pdf

Олексюк О. М. Музична педагогіка: Навчальний посібник. К. : КНУКіМ, 2006. 188 с.

Ростовський О. Я. Теорія і методика музичної освіти. Нав. методичний посібник. Тернопіль. Навчальна книга. «Богдан». 2011. 620 с.

Тайнель Е. З. Музичне виховання за методом відносної сольмізації. Навч. метод. посібник для студентів вищих навчальних закладів. Дрогобич 2001. 211 с.

Черкасов В. Ф. Теорія і методика музичної освіти : навч. посіб / Володимир Черкасов. К. : ВЦ «Академія», 2016. 240 с. (Серія «Альма-матер»)

Machlis J., Forney K. The Enjoyment of Music. New York : W.W. Norton & Company, 2015. 672 p.

Опубліковано
2021-05-26
Як цитувати
ЧеркасовВ. Ф. (2021). СИСТЕМА ЗАГАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ В УГОРЩИН. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (197), 44-50. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-197-44-50