ТЕНДЕНЦІЇ СОЦIАЛЬНО-ПЕДАГОГIЧНОЇ ПРОФIЛАКТИКИ ЗАЛЕЖНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ВІД ВІРТУАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ В НОВИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ УМОВАХ

Ключові слова: старшокласники, віртуальні соціальні мережі, залежність старшокласників від віртуальних соціальних мереж, тенденції соціально-педагогічної профілактики

Анотація

У статті розглядаються негативні впливи віртуальних соціальних мереж на соціальний розвиток старшокласників. Визначено та обґрунтовано тенденції соціально-педагогічної профілактики залежності старшокласників від віртуальних соціальних мереж, які полягають: в багаторівневому підході до запобігання залежності; об’єднанні зусиль фахівців соціального середовища та відповідної підготовки освітян, батьків, громадськості тощо до запобігання залежності; у необхідності в духовному та креативному розвитку та вдосконаленні інформаційної культури учнів старшої школи, а також у стимулюванні їх соціальної суб’єктності; в створенні умов для активного використання віртуальних засобів та урізноманітнення освітнього процесу цікавими видами діяльності, зокрема у кіберпросторі.

Посилання

Бедлінський О. І. (2011). Проблема періодизації підліткового віку в сучасному суспільстві / Бедлінський О. І. // Практична психологія та соціальна робота. №2, 2016. С. 49– 54.

Выготский Л. С. Психология развития человека / Л. С. Выготский. М. : Смысл; Эксмо, 2005. 1136 с.

Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь / Э. Гидденс [пер. с англ.]. М. : Весь Мир, 2004. 116 с.

Маклюэн М. Понимание Медиа: внешние расширения человека / М. Маклюэн. [пер. с англ. В. Николаева]. М. : КАНОН-пресс-Ц, 2003. 464 с.

Потьомкіна Н. З. Інтернет-залежність у юнацтва як об’єкт соціально-педагогічної профілактики / Потьомкіна Н. З. // Вісник ЛНУ ім. Тараса Шевченка. №1(324), 2019. С.64 – 74.

Рижанова А.О., Потьомкіна Н.З. Зарубіжний досвід профілактики Інтернет-залежності молоді. Кропивницький, 2021

Тоффлер Э., Тоффлер Х. Революционное богатство: как оно будет создано и как оно изменит нашу жизнь / Э. Тоффлер, Х. Тоффлер. М.: АСТ, 2008. 576 с.

Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис [пер. с англ., общ. ред. и предисл. Толстых А. В.]. М. : Прогресс, 1996. 344 с.

Azza Abdel-Azim Mohamed (2010). Online Privacy Concerns Among Social Networks’ Users. The Canadian Cross-cultural communication, 6(4), 74–89.

Christina, K. C. Lee & Denise M. Conroy. (2003). The internet: a consumer socialization agent for teenagers. Conference Proceedings Adelaide December 1-3, University of Auckland ANZMAC, 1708–1715.

Facebook. Investor Relations. [Online] Available: https://investor.fb.com/investor-news/default.aspx

Harari, Y. N. (2014). Sapiens: a brief history of humankind. London: Vintage Books.

Valkenburg, P. M. & Cantor, J. (2001). The development of a child into a consumer. Journal of Applied Developmental Psychology, 22, 61–72.

Опубліковано
2021-05-26
Як цитувати
РижановаА. О., & ПотьомкінаН. З. (2021). ТЕНДЕНЦІЇ СОЦIАЛЬНО-ПЕДАГОГIЧНОЇ ПРОФIЛАКТИКИ ЗАЛЕЖНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ВІД ВІРТУАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ В НОВИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ УМОВАХ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (197), 38-44. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-197-38-44