ФЕНОМЕН ЛІДЕРСЬКОГО ТАЛАНТУ

  • Анатолій Іванович Кузьмінський Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженка https://orcid.org/0000-0001-9338-1882
  • Тетяна Сергіївна Зорочкіна Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-6321-0852
Ключові слова: лідерство, лідер, освіта, наука, служіння людям

Анотація

У статті розкрито роль академіка Зязюна Івана Андрійовича як сучасного лідера у сфері освіти, науки, людських відносин. На багатьох прикладах із життя і ді яльності талановитої особистості показано проявлення лідерських якостей на різних посадах, в різних складних ситуаціях. Визначення життєвої мети у присвяченні себе служити людям, встигнути якомога більше зробити добра на землі – таке життєве кредо видатного вченого, організатора освіти, високоінтелігентної і благородної людини.

Посилання

Зязюн І. А. (2000). Педагогіка добра: ідеали і реалії: Наук. метод. посіб. К. : МАУП. 312.

Карманенко В. В. (2019). Педагогічні умови формування лідерських якостей у студентів економічних університетів. Дис. канд. пед. наук. 13.00.07. Умань. 274.

Кокун О. М. (2012). Психологічна структура лідерських якостей майбутнього офіцера. Вісник Національного університету оборони України. Вип. 4 (29). 170–174.

Пророк М. В. (2015). Лідерські якості як важливий фактор успішності професійної діяльності фахівців соціономічних професій. Психологічний часопис. № 1 (1). 79–85.

Столяренко Л. Д. (2007). Психология управления: учебное пособие / Л. Д. Столяренко. Изд.4-е. Ростов н/Д: Феникс. 507.

Теорія і практика формування лідера: навчальний посібник / О. Г. Романовський, Т. В. Гура, А. Є. Книш, В. В. Бондаренко. Проект Програми TEMPUS «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту» (ELITE – Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging). Харків. 2017. 100.

Опубліковано
2021-05-26
Як цитувати
КузьмінськийА. І., & ЗорочкінаТ. С. (2021). ФЕНОМЕН ЛІДЕРСЬКОГО ТАЛАНТУ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (197), 29-33. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-197-29-33