ЕТИКА І ПРАГМАТИКА В ШКІЛЬНОМУ ВИХОВАННІ ДОПЕТРОВСЬКОЇ ДОБИ: СВІДЧИТЬ ТЕКСТ

  • Олександр Іванович Іліаді Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0001-5078-8316
  • Ірина Валеріївна Жигора Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-5796-2062
Ключові слова: текст, моральні настанови, шкільне виховання, етика, прагматика

Анотація

У статті висвітлюється поняття універсалій у педагогічних системах (на прикладі шкільного виховання допетровської доби). Культура освіти має свої універсалії й унікалії. Унікалії становлять систему глибоко індивідуальних для кожної культури ознак, які визначають її неповторний внесок у скарбницю досягнень людства. Вони важливі як показники оригінальності еволюції певного народу, маркери його місця в історії людської «екосистеми». Однак для з’ясування типології розвитку суспільств різного типу важливі універсалії – спільні для цих соціумів явища, феномени, процеси.

Посилання

Забелин И. Е. Характер древнего народного образования в России / И. Е. Забелин // Отечественные записки. 1856. Т. CV. Кн. 3. С. 1–20

Лавровский Н. А. О древнерусских училищах. Рассуждение, представленное в историко-филологический факультет императорского Харьковского университета для получения степени доктора славяно-русской филологии / Н. А. Лавровский. Харьков : Универ. типогр., 1854. 186 с.

Летопись Нестора, со включением поучения Владимира Мономаха: 3-е изд., испр. С.-Петербург : Типогр. И. Глазунова, 1912. 202 с.

Мордовцев Д. Л. О русских школьных книгах XVII в. / Д. Л. Мордовцев. М. : Университетская типогр., 1862. 102 с.

Стоглавъ. Казань : Типогр. Губернского правления, 1862. 434 с.

Ярхо В. Н. Как учили и учились в Древней Руси / В. Н. Ярхо // Наука и жизнь. 2002. № 7. С. 31–38.

Опубліковано
2021-05-26
Як цитувати
ІліадіО. І., & ЖигораІ. В. (2021). ЕТИКА І ПРАГМАТИКА В ШКІЛЬНОМУ ВИХОВАННІ ДОПЕТРОВСЬКОЇ ДОБИ: СВІДЧИТЬ ТЕКСТ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (197), 25-28. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-197-25-28