ЗМІСТ ТА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ЛІДЕРСТВО»

Ключові слова: лідерство, лідерські стилі, підходи, важливі якості лідера-майбутнього, функції, вплив на інших членів групи

Анотація

У статті з’ясовано зміст та сутність поняття «лідерство». Визначено якості, які притаманні успішним лідерам. Виокремлено основні варіанти лідерських стилів. Визначені підходи, що підкреслюють необхідність удосконалення змісту поняття лідер і лідерство на сучасному етапі.

Посилання

Гармаш С. А. (2009). Лідерські якості особистості керівника як запорука успіху. Управління інноваційними проєктами та об’єктами інтелектуальної власності. С. 37–44.

Гріфін Рикі В. (2001). Основи менеджменту; пер. з англ. О. Дадацької. Львів: БаК, 432 с.

Зеленов Є. А. (2017). Формування лідерських якостей як завдання планетарного виховання студентської молоді. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 5 (80). С. 70–78.

Мокшанцев Р. И. (2001). Социальная психология: учеб. пособ. для вузов. Москва : ИНФРА-М,. 212 с.

Москаленко В. В. (2005). Соціальна психологія. К. : Центр навчальної літератури. 634 с.

Первитская А. М. (2006). Лидерство как особый вид деятельности. Аспирант и соискатель. № 5. С. 118–120.

Полонский В. М. (2004). Словарь по образованию и педагогике. Москва: Высшая школа. 512 с.

Пророк М. В. (2015). Лідерські якості як важливий фактор успішності професійної діяльності фахівців соціономічних професій. Психологічний часопис. № 1 (1). С. 79–85.

Психологический словарь / под ред. В. В. Давыдова, А. В. Запорожца, Б. Ф. Ломова и др. Москва: Педагогика, 1983. 448 с.

Сопівник Р. В. (2013). Теоретичні і методичні засади формування лідерських якостей майбутніх фахівців агропромислової галузі : автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.07. Луганськ: Б.в.,. 40 с.

Теорія і практика формування лідера: навчальний посібник / О. Г. Романовський, Т. В. Гура, А. Є. Книш, В. В. Бондаренко. Проект Програми TEMPUS «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту» (ELITE – Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging). Харків. 2017. 100 с.

Опубліковано
2021-05-26
Як цитувати
БідаО. А., ОросІ. І., & ЧичукА. П. (2021). ЗМІСТ ТА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ЛІДЕРСТВО». Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (197), 17-20. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-197-17-20