НАЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

  • Борис Андрійович Брилін Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0002-9130-1364
  • Валентина Людвіківна Бриліна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0002-1167-6888
Ключові слова: музично-естетичне виховання, учнівська молодь, українське національне мистецтво, фольклор

Анотація

У статті зазначено, що основою педагогічної концепції є виховання, яке побудовано на національних джерелах народності. Національними основами засобів музично-естетичного вдосконалення вважаються знання фольклору, вітчизняної історії народної пісні, традиційної обрядовості, звичаїв народу, гідних для наслідування.

Посилання

Брилін Е. Б. Теорія і практика музично-творчого розвитку студентів мистецьких спеціальностей. Вінниця: Нова книга, 2019. 168 с.

Зякун Т. Г. Педагогічне керівництво дитячими творчими іграми: Зб. тез доповідей учасників ІІІ Всеукр. наук.-практ. конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Крок у майбутнє». Київ: Політехніка, 2003. С. 109–110.

Романець В. А. Психологія творчості. Київ: Наук. думка, 1971. С. 101–122.

Русова С. Вибрані педагогічні твори. Київ: Освіта, 1990. 303 с.

Сухомлинський В. О. Вибрані твори у 5 т. Т. 1. Київ: Наук. думка, 1976. С. 100–153.

Усачова Г. М. Розвиток основ гуманістичного світогляду молодших школярів засобами українського національного виховання: автореф. дис. … канд. пед.наук: 13.00.06 / Київський національний ун-т культури і мистецтв. Київ, 2006. 19 с.

Хоружа О. В. Методичні умови формування етнопедагогічного мислення майбутнього вчителя музики / Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: збірник матеріалів V мистецько-педагогічних читань пам’яті професора О. П. Рудницької. Чернівці: Зелена Буковина, 2010. С. 258–260.

Черкасов В. Ф. Теорія і методика музичної освіти: навч. посіб. Київ: ВЦ «Академія», 2016. 240 с. (Серія «Альма-матер»).

Опубліковано
2021-05-26
Як цитувати
БрилінБ. А., & БрилінаВ. Л. (2021). НАЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (197), 12-16. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-197-12-16