ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ З ОГЛЯДУ НА ПОТРЕБИ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ

Ключові слова: професійна освіта в туризмі, компетентність, фахівець сфери туризму, менеджер широкого профілю

Анотація

В статті визначаються умови, які дозволять вирішити проблему якісного кадрового забезпечення регіональних туристичних ринків України. З цією метою на прикладі вирішення кадрових проблем туристичних комплексів Закарпаття з використанням методу експертного опитування встановлюються вимоги, які висувають працедавці до випускників туристичних спеціальностей; аналізується, які з цих вимог і наскільки повно задовольняються в процесі підготовки; виокремлюються ті очікування, які не задовольняються; пропонуються конкретні кроки щодо вдосконалення навчального процесу.

Посилання

Аналітична інформація до матеріалів проекту Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період 2021– 2017 років / Закарпатська ОДА. Департамент економічного розвитку і торгівлі. Ужгород, 2019. 124 с.
Довідник ВНЗ [Електронний ресурс]. URL: https://osvita.ua/vnz/guide/search-17-0-0-180-75.html (дата звернення: 01.02.2020). Назва з екрана.
Довідник ВНЗ [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://osvita.ua/vnz/guide/search-17-0-0-182-100.html (дата звернення: 01.02.2020). Назва з екрана.
Курсы Менеджер широкого профиля [Електронний ресурс] URL: https://anastasi.kiev.ua/school_biz.php?nom_stat=41&nom_poz=1 (дата звернення: 01.02.2020). Назва з екрана.
Левкович У. Формування професійних компетентностей маркетологів готельної діяльності/ У. Левкович // Педагогічний процес: теорія і практика. 2014. Вип. 4. С. 64–67.
Маркетолог. Reikartz hotel Group [Електронний ресурс]. URL: https://rabota.ua/company901981/vacancy7531465 (дата звернення: 01.02.2020). Назва з екрана.
Юдіна Т. І. Маркетинг готельного і ресторанного господарства / Т. І. Юдіна // Програми нормативних навчальних дисциплін підготовки бакалавра галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». Київ : ЦІІНМВ КНТЕУ, 2010. С. 161–166.
Білик В. В. Маркетинг в туризмі / В. В. Білик, О. В. Полтавська // Програми нормативних навчальних дисциплін підготовки бакалавра напряму 6.140103 «Туризм» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування». Київ : ЦІІНМВ КНТЕУ, 2010. С. 196–202.
Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти [Електронний ресурс] : Наказ МОН № 1068 від 04.10.2018 року. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/242-turizm-bakalavr.pdf (дата звернення: 01.02.2020). Назва з екрана.
Опубліковано
2020-11-30
Як цитувати
ЩукаГ. П., & ГальківЛ. І. (2020). ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ З ОГЛЯДУ НА ПОТРЕБИ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (190), 62-66. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-190-62-66