МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ОПРАЦЮВАННЯ КАЗКИ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАНННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

  • Світлана Олександрівна Федотова Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-7257-122X
Ключові слова: казка, жанрові особливості казки (зачин, закінчення, основна частина), мораль (ідея) казки, особлива манера читання казки (фольклорного твору), елементи фантастики

Анотація

У статті розглянуто методичні прийоми опрацювання казки на уроках літературного читання у початковій школі. Робота з книжковою виставкою допоможе школярам розмежувати народну  й  літературну  казку,  зрозуміти,  чим  вони  відрізняються,  на  які  групи  поділяються /прийом  малюнок  №1.  У  роботі  над  казкою  ефективним  прийомом  буде  урок  творчості «Складаємо казку самостійно». Такий урок допоможе учням як найкраще побачити особливості побудови казки.

Посилання

Живицкая Л. В. На уроке и после урока. Дидактический материал по русскому языку: пособие для учителя начальних классов. / Л. В. Живицкая. Ч. II. Кировоград, 2002. 164 с.

Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки [Текст] /В. Я. Пропп. Л.: Изд-воЛенинград. ун-та, 1986. 364 с.

Федотова С. О. До семантики казки (порівняльно-типологічний етюд) / С. О. Федотова // Наукові записки. Випуск 160. Серія: Філологічні науки: Studiasemasiologica. Кропивницький: РВВ ЦДПУ імені Володимира Винниченка, 2017. С. 185–201.

Як цитувати
ФедотоваС. О. (1). МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ОПРАЦЮВАННЯ КАЗКИ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАНННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (190), 156-162. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-190-156-162