ЛІНГВОДИДАКТИЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ РИТОРИЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПОЛЬСКОЇ МОВИ

Ключові слова: риторичні вміння, польська

Анотація

У статті розкрито сутність та зміст лінгводидактичної моделі розвитку риторичних умінь у процесі навчання польської мови з урахуванням традиційних та інноваційних тенденцій у системі вищої освіти України. Описано основні підходи, принципи, методи, прийоми та засоби, що дозволятимуть сформувати ефективну систему вивчення польської мови.

Посилання

Бакум З. П. Українська мова як іноземна: Лінгводидактичні проблеми. Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. праць, 2010. Вип. 5. С. 226–232

Голуб Н. Б. Риторична компетентність учнів старших класів як показник сучасної мовної культури / за ред. І. Г. Єрмакова, Донецьк : Каштан, 2012. С. 140–147

Голуб Н. Б. Підходи до навчання української мови в основній школі. Українська мова і література в школі. 2015. № 3. С. 2−10.

Костюк С. Розвиток компетентностей міжкультурної комунікації студентів-іноземців на основному етапі навчання української мови: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. К., 2018. 292 с.

Львов М. Ф. Словарь-справочник по методике русского языка. М. : Просвещение, 1988. 240 с.

Опубліковано
2020-08-28
Як цитувати
РанюкО. П. (2020). ЛІНГВОДИДАКТИЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ РИТОРИЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПОЛЬСКОЇ МОВИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (189), 203-208. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-189-203-208