ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ ПАРАДИГМ ІННОВАЦІЙ В СИСТЕМІ ОСВІТИ

Ключові слова: гіпермедійне учбово-інформаційне середовище; дослідження; дистанційне навчання; інформаційно-комунікаційні технології; комп’ютерні технології; мультимедійні технології; педагогічні технології

Анотація

У статті проаналізовано різні дослідження та публікації українських й зарубіжних науковців-педагогів, що пов’язані з організацією інноваційної діяльності в системі освіти. Визначено поняття «технологія « та «педагогічна технологія». Розглянуто інновації в педагогічній та музично-педагогічній діяльності у ХХ та ХХІ століттях. Звертається увага на чотири етапи розвитку інформаційних технологій навчання, а саме: вербальний– аудіовізуальний– програмований – мультимедійний та гіпермедійний. Охарактеризовані сучасні педагогічні технології навчання у вищих мистецьких закладах освіти.

Посилання

Боголюбов В. И. Эволюция педагогических технологий / В. И. Боголюбов // Школьные технологии. 2004. № 4. С. 12–21

Денисова Л.В. Гіпермедійна модель побудови учбово-інформаційного середовища підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту / Л.В. Денисова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: [наук. монографія за ред. проф. С.С. Єрмакова]. Харків: ХДА ДМ, 2006. № 12. С. 53–57

Кларин М. В. Педагогическая технология в учебном процессе / М. В. Кларин. М.: Знание, 1989. 75 с.

Кларк М. Технология образования или педагогическая технология? / М. Кларк // Перспективы. 1983. С. 78–79.

Селевко Г. К. Традиционная педагогическая технология и ее гуманистическая модернизация / Г. К. Селевко М.: НИИ школьных технологий. 2005. 144 с.

Шевченко Л. С. Розвиток поняття «педагогічні технології» в педагогічній науці та практиці / Л. С. Шевченко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2013. Вип. 36. С. 484–490

Morze, N. N., Hlazunova, O. N. (2008) Models of effective of information and communication and distance technologies in higher school. Information Technologies and Learning Tools, 6 (2).

Опубліковано
2020-08-28
Як цитувати
ЛяшенкоО. Д., & БутенкоТ. М. (2020). ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ ПАРАДИГМ ІННОВАЦІЙ В СИСТЕМІ ОСВІТИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (189), 142-147. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-189-142-147