КОГНІТИВНО-ВІЗУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ

  • Оксана Геннадіївна Медведовська Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренко https://orcid.org/0000-0002-4223-5559
  • Валерій Валерійович Яценко Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренко https://orcid.org/0000-0003-2316-3817
Ключові слова: хмарні обчислення, когнітивно-візуальний підхід, хмарні сервіси, MS Sway, візуалізація, принцип наочності

Анотація

Візуалізація навчального матеріалу допомагає в його засвоєнні, роблячи процес отримання нових знань більш ефективним. Подання навчальної інформації у візуальній формі спрощує засвоєння нового матеріалу, робить його більш систематизованим, легко засвоюваним, компактним. В останні десятиліття спостерігається інформаційний бум, учні не в змозі ознайомитися з лавиноподібним потоком інформації, в наслідок цього у молоді формується мозаїчне мислення. З огляду на особливості мислення сучасної молоді, вчені-методисти розглядають питання про актуальність методу когнітивної візуалізації навчальної інформації. Пропонується представляти навчальну інформацію у візуальній формі. Використовувати яскраві та наочні презентації при викладі навчального матеріалу. У зв’язку з широким впровадженням хмарних обчислень в процес навчання авторами пропонується для розгляду хмарний сервіс MS Sway дозволяє використовувати когнітивно-візуальний підхід до створення презентацій.

Посилання

Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный поход / А.А. Вербицкий – Москва: Высш. шк., 1991. – 207 с.

Кравченко Г. В. Создание и использование ментальных карт как средства когнитивной визуализации при обучении студентов вуза / Г.В. Кравченко, Е.А. Петухова // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета – 2018. – № 3 (47) – URL: https://api-mag.kursksu.ru/media/pdf/052-017.pdf. (дата обращения: 11.11.2019)

Олексенко Р. І. Вплив комунікацій на ціннісні орієнтири особистості / Р.І. Олексенко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної – 2015. Вип. 62. – С. 65-73. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2015_62_8.(дата звернення: 10.11.2019)

Медведовская О. Г. Особенности использования программы MS Sway в современной системе образования / О.Г. Медведовская, Г.К. Чепурных // Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної освіти. – №.12 – 2017. – С. 184-191.

Mell P., Grance T. The NIST Definition of Cloud Computing (Draft). Recommendations of the National Institute of Standards and Technology. Special Publication 800-145 (Draft) – 2011. – P. 1-3.

Опубліковано
2019-11-25
Як цитувати
МедведовськаО. Г., & ЯценкоВ. В. (2019). КОГНІТИВНО-ВІЗУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (183), 122-126. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2019-1-183-122-126