ЦИФРОВА МЕТАКОМПЕТЕНТНІСТЬ: ЗАДАЧІ, РІВНІ, РЕЗУЛЬТАТИ

  • Оксана Михайлівна Кух Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка https://orcid.org/0000-0001-9103-1272
  • Аркадій Миколайович Кух Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка https://orcid.org/0000-0002-7865-4704
Ключові слова: цифрова компетентність, інформаційна грамотність, інформаційна безпека, цифрова обізнаність, метакомпетентність

Анотація

Європейська система цифрової компетентності (DigComp) є інструментом підвищення рівня компетентності громадян у галузі цифрових технологій. У статті здійснено опис структури цифрової компетентності як ієрархічної системи метакомпетенції на рівні результату, мети, організації діяльності, професійних вимог і основних задач. Встановлено, що цифрова компетентність може бути основою для формування інших видів компетенцій.

Посилання

Гордеев М. Н. Формирование метакомпетенций средствами самостоятельной работы / М. Н. Гордеев // Педагогические науки – Выпуск: № 6 (48) – 2018. – Часть 3 – С. 26-29.

Кондурар М. В. Понятия компетенция и компетентность в образовании / М. В. Кондурар // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. – 2012. – №1 (8). – С. 189-192.

Самойличенко А. К. Развитие метакомпетенций студентов как психологическая основа будущей востребованности рынком труда / А.К. Самойличенко // Современные исследования социальных проблем. – № 12. – URL: http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2012/12/samoylichenko.pdf (дата обращения 20.09.2019).

Николаев А. М. Методика формирования метакомпетенций у студентов-бакалавров по дисциплине «информатика» на основе метода проектов / А.М. Николаев // Современные наукоемкие технологии. – 2015. – № 9 – С. 158-161.

Francoise Delamare-Le Deist and Jonathan Winterton What Is Competence? // Human Resource Development International. l, Vol. 8, No. 1, 27 – 46, March 2005 (Перевод: Епутаев Я. Ю.) – URL: http://www.hr-portal.ru/blog/chto-takoe-kompetencii#oftnd1 (дата обращения 20.09.2019).

Резчикова Е. В. Дидактические основы формирования метакомпетенций / Е.В. Резчикова // материалы IV конференции «ТРИЗ. Практика применения методических инструментов». – URL: http://www.metodolog.ru/node/1618 (дата обращения 20.09.2019).

Современные образовательные технологии: учебное пособие / коллектив авторов; под ред. Н.В. Бордонской. 3-е изд., стер. – Москва: КНОРУС, 2013. – 432 с.

Wilson L. O. Anderson and Krathwohl – Bloom’s Taxonomy Revised. – URL: http://thesecondprinciple.com/teaching-essentials/beyond-bloom-cognitive-taxonomy-revised/ (дата звернення 20.09.2019).

Ключові компетентності для навчання впродовж життя 2018 – Цифрова компетентність. – URL: http://dystosvita.blogspot.com/2018/01/2018.html(дата звернення 20.09.2019).

Кух А. М. Технологія уточнення компетентностей і професійно-методична підготовка учителя фізики / А.М. Кух, О.М. Кух // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія: Педагогічна. – 2017. – Вип. 23. – С. 166-170. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ped_2017_23_52 (дата звернення 20.05.2019)

Опубліковано
2019-11-25
Як цитувати
КухО. М., & КухА. М. (2019). ЦИФРОВА МЕТАКОМПЕТЕНТНІСТЬ: ЗАДАЧІ, РІВНІ, РЕЗУЛЬТАТИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (183), 224-228. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2019-1-183-224-228