ФУНКЦІЯ ДЕРЕВА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ

  • Юрій Іванович Волков Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-2270-3407
  • Наталія Михайлівна Войналович Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-0523-7889
Ключові слова: функція дерева, многочлени дерева, розподіл степеневого ряду, параметризація середнім

Анотація

Функція x=T(y) називається функцією дерева, якщо вона є оберненою до функції . Це один з важливих прикладів неелементарної функції, якій в україномовній літературі практично не приділяється уваги. А через те, що ця функція широко використовується в різних розділах математики, а особливо в комбінаториці й теорії ймовірностей виникає проблема знайомства майбутніх вчителів математики з функцією дерева.

В статті продемонстрована методика отримання степеневих рядів для функції дерева і ряду функцій, які вражаються через функцію дерева. Розглянуто ймовірнісні розподіли, які породжені отриманими рядами. Маємо,

1_1.jpg

1_2.jpg, многочлени 1_3.jpgназиваються узагальненими многочленами дерева.

Зокрема,1_4.jpgце відомі многочлени дерева.

Коефіцієнти отриманих рядів невід’ємні, а це дозволяє будувати арифметичні розподіли випадкової величини ξ, які називаються розподілами степеневих рядів.

Посилання

Euler L, Deserie Lambertine plurimisque eins insignibus propriantatibus. Acta Acad. Scient. Petropul.2 – 1783. – 29-51,.

Corless R. H. On the Lambert W function / , G. H.Gonnet, D. E. Jeffrey, Knuth D. E. // .Advantes in Computational Mathematice – 1996. – Vol.5 – 339-359.

Knuth D. E. A recurrence related to Trees / D. E. Knuth, B. Pittel // Proc. the Amer. Math. Soc. – Vol.105 – Number 2 – 1989. – pp. 335-349.

Knuth D. E. The Art of computer programming / D.E. Knuth. – v.1. – Addison-Wesley, 1997.

Опубліковано
2019-11-25
Як цитувати
ВолковЮ. І., & ВойналовичН. М. (2019). ФУНКЦІЯ ДЕРЕВА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (183), 10-13. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2019-1-183-10-13