ВПЛИВ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ НА ЕВОЛЮЦІЮ ОСНОВ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ІНОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

  • Ольга Миколаївна Гавриленко Центральноукраїнський національний технічний університет https://orcid.org/0000-0001-6582-6506
Ключові слова: Soft та Hard Skills навички, диференціація, інтеграція, активізація, мотивація, мовна компетентність

Анотація

Стаття присвячена актуальній темі визначення основ еволюції методики формування іномовних навичок в процесі набуття іншомовної компетентності. Використовуючи історичний підхід до аналізу еволюції мов світу виділено період більше 3000 років диференціації мов, що привело до великої їх кількості Шумерська, Аккадська, Єгиперська, Аблаїтська, Мінойстка, Хетська та інші мови, які віднесено їх до стародавніх мов. Виокреслено, що важливою особливістю стародавніх мов є їх емоційність та відчуття в переговорному процесі, що важливо знати при нинішньому формуванні мовних компетентностей суб'єтів навчання. Грецьку емоційну й жваву мову вони вважаєть однією із найдавніших.

ХІХ століття започаткувало зворотний процес мовної інтеграції, пов'язаний із розвитком торгівлі, науки, культури, завоюваннями, шлюбами та ін. Люди вступають в контакт і запозичають слова, фрази, граматичні конструкції з інших мов – формуються компетентності з перекладу. Це веде до створення нових мов або діалектів. Окремо виділяються спеціалізовані мови в сферах науки, медицини, права – як потреби у точності та ясності при комунікації.

Починаючи із середини ХХ ст. все актуальнішою ставала проблема більш «м'якого» навчання. Пізнання внутрішніх рушійних сил, як розв’язання освітніх, виховних, розвивальних, мовних суперечностей є завданням ХХІ ст. Значна частина педагогічних досліджень проводяться з метою розв'язанням проблеми вивчення внутрішніх і зовнішніх, суб’єктивних та об’єктивних суперечностей між пізнавальними процесами, та наявним рівнем компетентності в частині володіння іноземними мовами. Простежується намагання окреслити шляхи та способи збудження внутрішніх психічних сил суб’єктів навчання, як рушійної сили освітнього процесу іномовного характеру. Поряд із позитивними зрушеннями все ж дослідники в цілому залишаються невдоволеними результатами знання випускниками закладів освіти іноземними мовами.

В цьому зв'язку виникла педагогічна проблема: як актуалізувати мотиваційну сферу суб̕єктів навчання. Одним із таких педагогічних напрямків розв'язання проблеми є обгрунтування методики формування м̕яких та жорстких навичок при навчанні іноземних мов.

Посилання

Історія світової та української культури: Підручник для вищ. закл. освіти / В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. К.: Літера ЛТД, 2006. 480 с.
Гаврюшенко О.А., Шейко В.М., Кравченко О.В. Історія світової культури: Навч. посібник. К.: Кондор, 2006. 404 с.
Крижанівський О.П. Історія стародавнього світу: навчальний посібник. Київ: Либідь. 2002. 590 с.
На ріках вавілонських: З найдавнішої літератури Шумеру, Вавілону, Палестини. Київ: Дніпро, 1991. 398 с.
Оповідки Давнього Китаю. Київ: Дніпро, 1990.
Биць Н.М. Лекції з методики навчання іноземної мови. Львів, 2019. 55с.
Панова Л. С. та ін. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах: підручник. К. : ВЦ «Академія», 2010 . 328 с .
Гришкова Р. О. Методика навчання англійської мови за професійним спрямуванням студентів нефілологічних спеціальностей. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. 220 с.
Садовий М.І., Трифонова О.М., Вергун І.В. Формування соціально-комунікативної компетентності спілкування іноземними мовами на уроках фізики на засадах білінгвального підходу. Проблеми математичної освіти (ПМО–2019): матер. VIII міжнар. наук.-метод. конф., м. Черкаси, 11-12 квітня 2019 р. С. 77-80.
Латинська мова: Підручник / Яковенко Н., Миронова В. Львів: Видавництво УКУ, 2002. 468 с
Шумерську та інші давні мови перекладе комп'ютер. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/vert-fut-46541222
Appendix:Swadesh lists. URL: https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Swadesh_lists
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
ГавриленкоО. М. (2023). ВПЛИВ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ НА ЕВОЛЮЦІЮ ОСНОВ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ІНОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (210), 263-267. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-210-263-267