АМЕРИКАНСЬКА МОДЕЛЬ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СПОРТУ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ

  • Віталій Миколайович Лелека Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського https://orcid.org/0000-0001-5680-7784
Ключові слова: спортсмени, український професійний спорт, делегації, спортивні трансляції, спортивно-патріотичні клуби

Анотація

Сьогодні в США спостерігається стійка тенденція до потреби державного регулювання сфери професійного спорту, що вимагає законодавчого врегулювання механізму координації між державними і місцевими органами влади, між державними і громадськими спортивними організаціями в питаннях, що стосуються цієї сфери суспільних відносин. Метою статті є обґрунтування американської моделі регулювання професійного спорту української діаспори.

Американська модель регулювання професійного спорту української діаспори має свої характерні особливості: високий ступінь децентралізації та незначну участь держави в управлінні фізичною культурою і спортом, чіткий поділ спорту на аматорський і професійний, автономію спортивних організацій, комерційний принцип в організації професійного спорту. Американська модель правового регулювання професійного спорту має свої особливості. Перш за все, регіональне і муніципальне управління фізичною культурою і спортом у США є децентралізованим і перебуває під значним впливом горизонтальних (місцевих) структур, а вже потім піддається впливу з боку центру, що й спостерігається у структурі спортивних організацій української діаспори в США.

Зазначено, що в США є чіткий поділ спорту на аматорський і професійний, що визначає суть підходу до регулювання відносин у цій сфері. Фундаментальним принципом організації фізичної культури і спорту в США є принцип автономії спортивних організацій. В професійному спорті США пріоритет надається об’єднанням спортивних організацій: лігам, асоціаціям, а також союзам професійних спортсменів. Більшість українських спортивних осередків в США вважали за честь і обов'язок делегувати свої команди на популярні спортивні імпрези УСЦАК. Професійні клуби, які входять у професійні ліги та асоціації, передають останнім виключні права.

Наразі Україна отримала значну фінансову допомогу, допомогу в медичному та матеріально-технічному забезпеченні національних збірних, волонтерську та моральну підтримку на міжнародних змаганнях.

Посилання

Fullan, R. (2000). Change forces with a Vengeance-Routledge Farmer, Taylor and Francis Group [Change forces with a Vengeance-Routledge Farmer, Taylor and Francis Group]. London and New York, 260 s. [in English]
Medynskyi, S.V. (2006). Perspektyvy zabezpechennia ta rozvytku fizychnoi kultury i sportu sered dorosloho naselennia Ukrainy [Prospects for the provision and development of physical culture and sports among the adult population of Ukraine]. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu: nauk. monohr. Kharkiv: KhDADM. 4. S. 116-118. [in Ukrainian]
Sitnikova, N. S. (2013). Suchasnyi stan i tendentsii derzhavnoho rehuliuvannia rozvytku sportu vyshchykh dosiahnen v Ukraini [The current state and trends of state regulation of the development of high-achieving sports in Ukraine]. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia. 2 (41). S. 178–185. [in Ukrainian]
Zhurba M.A. (2017). Zarubizhnyi dosvid derzhavnoho rehuliuvannia sfery fizychnoi kultury i sportu [Foreign experience of state regulation of physical culture and sports]. Aktualni problemy derzhavy i prava. 79. S. 51–57. [in Ukrainian]
Нelland, K. (2007). Changing Sports, Changing Media [Changing Sports, Changing Media]. Nordicom Review. Jubilee Issue. S. 105–119. [in Ukrainian]
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
ЛелекаВ. М. (2023). АМЕРИКАНСЬКА МОДЕЛЬ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СПОРТУ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (210), 259-263. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-210-259-263