РОЛЬ КОМУНІКАЦІЇ В УМОВАХ ОНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СУСПІЛЬСТВА

  • Ярослав Володимирович Галета Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-0484-529X
Ключові слова: комуніація, особистість, явище, інформація, взаємодія

Анотація

У статті розкрито роль комунікації та новітніх засобів комунікації у процесі становлення особистості в інформаційному суспільстві.

У дослідженні ми врахували обставину, що саме спілкування також повинне розглядатися як один з різновидів діяльності. Саме у спілкуванні та в процесі його здійснення виявляється людська сутність, через спілкування та за його допомогою людина не тільки стверджує та реалізує себе, але й може більш-менш об’єктивно ідентифікувати себе, вирішувати свої складні життєві проблеми. Вважаємо, що спілкування ніяк не може бути прирівняне ні до передачі повідомлень, ні навіть до обміну повідомленнями (чи інформацією).

Показано, що процеси спілкування, взаємодії мають специфіку прояву в умовах збільшення ролі інформаційно-комунікаційних технологій в життєдіяльності людини, а це, в свою чергу, говорить про особливість становлення особистості.

Встановлено, що інформаційні технологій надзвичайно розширює можливості людського спілкування, воно внутрішньо не обмежена безпосередньою присутністю індивідуума, бо у неї є багато засобів для перенесення цього інструменту спілкування на найвіддаленіший край світу. Окрім того, цілком можливо, щоб людина спілкувалася з машиною, машина – з людиною і машина – з машиною. Таким чином, виникають нові типи спілкування. Сучасна інформаційна технологія дає можливість людям ефективніше зв'язуватися між собою на великих відстанях. Вона робить доступним для людини величезний світ художніх артефактів і водночас зберігає анонімність користувача.

Телекомунікаційні ресурси дозволяють людині бути незалежною від часу і простору. В умовах підключення до розгалужених комп'ютерних мереж вони можуть спілкуватися з людьми в будь-якій точці земної кулі, брати участь в групових дискусіях, телеконференціях. Зміна мислення людей здійснює вплив на їх поведінку, потреби і способи їх задоволення, на увесь спосіб життя індивідів і суспільства в цілому. Ця обставина робить соціально значущою дослідження проблем соціалізації особистості під впливом комп'ютерної техніки.

Подальші наукові розвідки потребують розроблення методики вивчення соціальної зрілості особистості та визначення можливостей віртуалізації як нового шляху розвитку особистості.

Посилання

Галета Я. В. Комунікативні уміння у теорії і практиці вчителя початкових класів. Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. 2014. № 10 (303). С. 113–115.
Галета Я. В. Проблема розвитку особистості в умовах оновлення інформаційної культури суспільства. ScienceRise. Pedagogical Education. 2016. № 7. С. 16–21.
Галета Я. В. Соціальна зрілість особистості в умовах оновлення інформаційної культури суспільства. Харків : Мачулін, 2018. 416 с.
Пономарьов О. С. Праксеологічні аспекти філософії спілкування. Філософія спілкування: філософія, психологія, соціальна комунікація. Х. : ХНТУСГ, 2008. № 5. 2012. С. 51–56.
Філософія спілкування: монографія/В.Г. Кремінь, Д.І. Мазоренко, С.А. Заповітний та ін. Х.: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2011. 440 с.
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
ГалетаЯ. В. (2023). РОЛЬ КОМУНІКАЦІЇ В УМОВАХ ОНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СУСПІЛЬСТВА. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (210), 234-238. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-210-234-238