ЩОДО ТЕОРЕТИЧНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ АСПЕКТІВ РОЗКРИТТЯ ПОНЯТТЯ ПРО ІНТЕГРАЛ В КУРСАХ МАТЕМАТИКИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

  • Наталія Миколаївна Панкратова Олександрівський заклад загальної середньої освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області https://orcid.org/0009-0006-4748-063X
  • Олена Миколаївна Синюкова Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» https://orcid.org/0000-0002-8340-6940
Ключові слова: первісна, невизначений інтеграл, визначений інтеграл, заклад вищої освіти, заклад загальної середньої освіти, класифікація системи завдань

Анотація

КУРСАХ МАТЕМАТИКИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Загальновідомо, що концепції первісної, невизначеного інтегралу, визначеного інтегралу Рімана є у числі найтіснішим чином пов’язаних між собою найфундаментальніших концепцій класичного математичного аналізу. Відомо також, що історично поняття про визначений інтеграл сформувалося в математиці майже на три тисячоліття раніше, ніж поняття про первісну та інтеграл невизначений. Але подалі, в процесі формування диференціального та інтегрального числення у вигляді окремих розділів математичного аналізу, у вищій математиці стала традиційною, фактично, протилежна послідовність опанування зазначених основних понять. Найбільш доцільною було визнано саме таку послідовність, згідно якої спочатку вводиться поняття первісної для даної функції, потім – поняття про невизначений інтеграл, і вже наостаннє – поняття про інтеграл визначений.

Включення знайомства з основами інтегрального числення до змістового наповнення курсів математики закладів загальної середньої освіти як з самого початку, так і дотепер мало на увазі таку послідовність опанування відповідного навчального контенту, яка стала притаманною для курсів математики закладів вищої освіти. Зрозуміло, що у скороченому та спрощеному вигляді. Загальновідомо, що найбільш природною для дитини варто вважати таку послідовність опанування навчального матеріалу, яка співпадає з історичною послідовністю формування відповідних понять. Але по відношенню до інтегрального числення, все, традиційно, відбувається за принципом навпаки. Цей факт варто усвідомлювати. Теоретично, доцільність традиційної послідовності опанування основ інтегрального числення в освітньому процесі на рівні загальної середньої освіти може бути предметом обговорення, особливо, з урахуванням концепції поглиблення міжпредметних зв’язків, створення інтегрованих курсів та формування практико орієнтованої системи навчання.

У статті представлено варіант тематичної класифікації сукупності практичних завдань і вправ з теми «Інтеграл» у курсах математики закладів загальної середньої освіти, узгоджену з визначеною діючими натепер навчальними програмами послідовністю опанування відповідного навчального матеріалу. Подібна класифікація може бути корисною і для вчителів математики при розробці уроків за визначеною темою, у першу чергу, мабуть, уроків узагальнюючого характеру та уроків повторення, і для учнів випускних класів при підготовці до державної підсумкової атестації та до зовнішнього незалежного оцінювання.

Посилання

Бевз В.Г. Історія математики, Харків: Основа, 2006. 176 с.
Бевз В.Г. Історія математики у фаховій підготовці майбутніх учителів, Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова, 1995. 360 с.
Бевз Г.П. Методика викладання математики: посібн. для студ. фіз.-мат. факульт., Київ: Вища школа, 1989. 367 с.
Дороговцев А.Я. Математичний аналіз. Частина 1, Київ: Либідь, 1993. 320 с.
Мерзляк А.Г., Номіровський Д.А., Полонський В.В., Якір М.С. Алгебра: підруч. для 11 кл. з поглибленим вивченням математики. Ч. 2., Харків: Гімназія, 2011. 272 с.
Тітаренко О.М. Математика. 6611 задач від найпростіших до олімпіадних. Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2011. 480 с.
Шкіль М.І., Колесник Т.В., Хмара Т.М. Алгебра і початки аналізу: підруч. для 11 кл. з поглибл. вивч. математики в серед. закл. освіти. Київ: Освіта, 2001. 311 с.
Boyer C.B. A History of Mathematics. John Wiley & Sons., Inc., 1992. 736 p.
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
ПанкратоваН. М., & СинюковаО. М. (2023). ЩОДО ТЕОРЕТИЧНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ АСПЕКТІВ РОЗКРИТТЯ ПОНЯТТЯ ПРО ІНТЕГРАЛ В КУРСАХ МАТЕМАТИКИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (210), 223-229. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-210-223-229