ДО ПИТАНЬ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ТА САПР В РАМКАХ ВИВЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРУ В 10-11 КЛАСАХ

Ключові слова: старшокласники, технологічна освіта, творчий проєкт, проєктне навчання, технології дизайну інтер’єру

Анотація

Стаття присвячена питанню реалізації проектної діяльності учнів закладів загальної середньої освіти на уроках технологій. Проведено теоретичний аналіз наукових праць з питань технологічної освіти в умовах нової української школи, впровадження компетентнісного навчання, методики організації навчальної діяльності та праць, присвячених основам дизайну інтер’єру та художнім стилям. Визначено, що підходи до методики технологічної освіти старшокласників мають надати учням такі знання та вміння, які б спонукали учнів до роботи в майбутньому в різних сферах виробництва та домашнього господарства. Відзначено основну мету проектної діяльності старшокласника на уроках технології, зокрема така діяльність має формувати у старшокласника творче мислення та практичні навички дизайну інтер’єру. Такий підхід забезпечується тим, що студенти заохочуються творчо мислити, шукати унікальні рішення для оздоблення інтер’єру, працювати з різними матеріалами, кольорами, формами та текстилем, розробляти концепції, створювати ескізи майбутніх дизайнів, вирішувати питання стилістичної узгодженості та вибір потрібних матеріалів і кольорів. Також було зазначено, що реалізація творчого проекту в рамках вивчення технологій дизайну інтер’єру в 10-11 класах допомагає учням навчитися спілкуватися з іншими, оцінювати свою роботу та поважати думку інших учнів. Розповіли про можливості творчого проекту на уроках технологій у закладі загальної середньої освіти, зокрема розповіли про базові знання, які має отримати старшокласник у процесі вивчення дизайн-технологій, зокрема об’ємне планування, кольорові гами, матеріали та фактури. , освітлення, меблі та декор, 3d моделювання та принципи ергономіки. Охарактеризовано такі етапи реалізації творчого проекту в рамках вивчення технологій дизайну інтер’єру, як організаційно-підготовчий, проектно-конструкторський, технологічний та завершальний. Визначено перспективи подальших розробок, зокрема, у більш поглибленому вивченні технологій дизайну інтер’єру, що дасть студентам знання та вміння створювати функціональні, гармонійні та стильні інтер’єри.

Посилання

Бирка М.Ф., Боярин Л.В., Куриш Н.К. Нова українська школа як простір формування ключових компетентностей учасників освітнього процесу: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (3 грудня 2020, Чернівці) Чернівці: ІППОЧО, 2020. 339 с.
Білодід Ю.М. Основи дизайну. Навчальний посібник. К.: Парапан, 2023. 240 с.
Даниленко В.Я. Дизайн: підруч. Харків: ХДАДМ, 2018. 320 с.
Коберник О. Проєктна-технологія на уроках трудового навчання. Трудова підготовка в закладах освіти. 2018. № 1. С. 4.
Колесник М.І., Соколюк О.М. Реалізація компетентнісного підходу у ЗЗСО. Збірник праць Шостої міжнародної конференції «Нові технології в освіті для всіх. Під ред. Гриценко В.І. К, 2023. С.405-411.
Кремень В.Т. Інновація в контексті науки і освітньої практики. Педагогічна освіта і освіта дорослих: європейський вимір: зб. наук. пр. К. 2018. С.8-16.
Олійник О.П., Гнатюк Л.Р., Чернявський В.Г. Основи дизайну інтер’єру: навч. посіб. К.: НАУ, 2021. 228 с.
Савченко О.М. Ключові компетентності – інноваційний результат шкільної освіти. К.: Рідна шк., 2021. №8-9. С. 4-8.
Терещук А.І., Дятленко С.М. Методика організації проєктної діяльності старшокласників з технологій: метод. посіб. для вчителів, навч. прогр., варіат. модулі. К.: Літера ЛТД, 2018. 128 с.
Ходзицька І.Ю., Боринець Н.І., Гащак В.М. Технології (рівень стандарту): підруч. для 10 (11) кл. закл. загал. серед. освіти. Харків: Вид-во «Ранок», 2019. 208 c.
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
АушеваЮ. В., & РябецьС. І. (2023). ДО ПИТАНЬ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ТА САПР В РАМКАХ ВИВЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРУ В 10-11 КЛАСАХ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (210), 214-218. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-210-214-218