СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ОНЛАЙН-ОСВІТИ

  • Марія Анатоліївна Огреніч Відкритий християнський гуманітарно-економічний університет https://orcid.org/0000-0001-7276-1747
  • Алла Вікторівна Алсарраж Відкритий християнський гуманітарно-економічний університет https://orcid.org/0009-0001-0677-2429

Анотація

Дана стаття присвячена проблемам дистанційної освіти в умовах світової пандемії вірусу COVID-19 та шляхам адаптації до нового освітнього формату. Автори статті вивчають поняття дистанційної освіти, онлайн-освіти, висвітлюють різницю між ними, їх загальні положення та особливості; обговорюються різні способи якісної подачі матеріалу та впровадження цифрових інструментів у процес навчання.

Основна увага дослідження зосереджена на вирішенні завдань сучасного онлайн-навчання. У даній роботі розглядаються різні освітні платформи та зручність їх використання учнями та викладачами. Також представлено порівняльний аналіз таких онлайн-платформ як Skype, Zoom, Moodle і Google Meet, їх можливостей та функціональних систем; вивчаються переваги та недоліки найпопулярніших із них з точки зору як учня, так і викладача; визначаються проблеми в оцінюванні системи знань тих, хто навчається, та компетентності викладача у їх використанні. Автори підіймають методичні проблеми дистанційної та онлайн-освіти та шляхи їх вирішення. У статті також порушується питання організації навчального процесу учнів різних вікових категорій та актуальності вибору конкретної освітньої платформи в поєднанні з традиційними методами навчання. Дібрані ті з них, які вважаються найбільш часто використовуваними під час пандемії; перевірено їх можливості, якість, доступність і зручність використання.

Переваги та недоліки онлайн-освіти, такі як гнучкість, ефективність та широкий спектр інноваційних інструментів, що допомагають учням отримати якісні знання незалежно від їхнього місцезнаходження, а також технологічні проблеми, відключення з’єднання, труднощі з використанням освітніх платформ та ін. впливають на мотиваційний аспект, відчуття ізоляції тощо.

З метою визначення якості знань та пошуку ефективного підходу до навчання та впровадження його в освітнє середовище проводиться порівняльний аналіз студентів денної та дистанційної форм навчання; висвітлюється проблема мотивації як ключового фактору успішності та причини її зниження при дистанційному форматі набуття знань.

Посилання

Огієнко О.І. Дистанційна педагогічна освіта: зарубіжний та вітчизняний досвід. Методичні рекомендації. Національна академія педагогічних наук України. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих. 2012. 75с.
Anderson T., Rivera Vargas P. A Critical look at Educational Technology from a Distance Education Perspective. Barcelona, 2020. 229 p.
Dzhumagulov E.K Ways of solving the problems of distance learning. Alatoo Academic Studies.2020.No.4.Р.54-60.
Fojtik R. Problems of Distance Education. International Journal of Information and Communication Technologies in Education 7(1) : 14-23. URL: https://www.researchgate.net/publication/326545984_Problems_of_Distance_Education (дата звернення 01.07.2023р.)
Keegan D. Foundations of distance education. London and New York: Routledge. 3rd revised edition, 2016. 224 p.
Stauffer B. What’s the Difference Between Online Learning and Distance Learning. URL:https://www.aeseducation.com/blog/online-learning-vs-distance-learning?hs_amp=true (дата звернення 01.07.2023р.)
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
ОгренічМ. А., & АлсарражА. В. (2023). СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ОНЛАЙН-ОСВІТИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (210), 141-146. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-210-141-146