ІНКЛЮЗИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ДИСКУРС

Ключові слова: інклюзія, інклюзивна музична освіта, інклюзивний потенціал музичної освіти, учитель музичного мистецтва, теоретичний дискурс

Анотація

У статті розглядається актуальна проблема вітчизняної мистецької освіти – виявлення інклюзивного потенціалу музичної освіти, що наддасть можливість випускникам факультетів мистецтв професійно працювати з дітьми з особливими освітніми потребами. Метою статті  є виявлення інклюзивного потенціалу музичної освіти в контексті теоретичного дискурсу. Інклюзивний потенціал музичної освіти розглядається як специфічні освітні можливості музики, що використовуються в музичному навчанні осіб з особливими освітніми потребами для включення їх в активне суспільне життя.

Посилання

Закон України «Про освіту». – Київ, 05. 09. 2017. – № 2145-VІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.
Клюев А. С. Инклюзивное музыкально образование: знак времени / А. С. Клюев // Актуальные проблемы педагогики и образования: сборник научных статей. – СПб. : Санкт-Петербургское философское общество, 2015. – С. 205–207.
Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта: від основ до практики: монографія / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко. – Київ: ТОВ «АТОПОЛ», 2016. – 152 с.
Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: Монографія / А. А. Колупаєва. – К. : «Самміт-Кника», 2009. – 272 с.
Кузава І. Б. Порівняльна характеристика термінів «інклюзія» та «інтеграція» / І. Б. Кузава // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Збірник наукових праць. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – № 21. – С. 148–152.
Мюллер В. К. Англо-российский словарь / В. К. Мюллер. – М. Рус яз., 1989. – 848 с.
Наказ МОН України від 12. 01. 2016. № 8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://законодавство.com/ucraini-mon/nakaz-vid-12012016.
Овчаренко Н. А. Тезаурус наукового дослідження музичної освіти / Н. А. Овчаренко // Музична освіта: філософський, мистецтвознавчий та педагогічний наголоси: монографія / За ред. Н. А. Овчаренко, Я. В. Шрамка. – Кривий Ріг: ФО-П Чернявський Д. О., 2018. – 300 с.
Смирнов А. А. Непрерывное инклюзивное музыкальное образование / А. А. Смирнов // Среднее профессиональное образование. 2017. № 11. – С. 47–54.
Сухомлинський В. Вибрані твори: В. 5-ти т. Т. 3 / В. Сухомлинський. – К.: Радянська школа, 1977. – 670 с.
Холопова В. М. Музыка как вид искусства: Учебное пособие / В. Н. Холопова. – 4-е изд., испр. – СПб.: Издтельство «Лань»; издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014. – 320 с.
Швед М. Основи інклюзивної освіти: підручник / М. Швед. – Львів: Український католицький університет, 2015. – 360 с
Опубліковано
2019-10-28
Як цитувати
ОвчаренкоН. А. (2019). ІНКЛЮЗИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ДИСКУРС. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (182), 35-38. вилучено із https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/160