ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Ключові слова: практичний психолог закладу освіти, фахова готовність, діяльнісний підхід, теорія поетапного формування розумових дій, професійний стандарт

Анотація

У статті розглядається актуальна проблема формування професійної готовності майбутніх практичних психологів навчальних закладів. Показано, що в сучасних умовах зростає значення діяльності шкільних психологів, підвищуються вимоги до них. Відмічено, що шкільні психологи-початківці зазнають труднощів при виконанні практичних функцій і завдань. Запропоновано модернізувати цілі, зміст і технології їхньої підготовки на основі діяльнісного підходу до навчання. Метою модернізації є формування професійної готовності майбутніх практичних психологів закладів освіти.

Проаналізовано наукові праці з питань діяльнісного підходу в освіті, теорії поетапного формування розумових дій, професійної готовності. Установлено, що професійна готовність є комплексним новоутворенням, яке містить різні якості особистості, необхідні для виконання професійної діяльності. Для забезпечення процесу формування професійної готовності майбутніх практичних психологів навчальних закладів запропоновано спиратися на положення теорії поетапного формування розумових дій П.Я. Гальперина. Мета навчання полягає в тому, щоб сформувати в учнів уміння діяти, правильно виконуючи всі частини дії: мотиваційну, орієнтовну, виконавчу та контрольну. У статті показано, що використання положень діяльнісного підходу до навчання сприяє більш ефективному формуванню професійної готовності майбутніх практичних психологів навчальних закладів. За такого підходу студенти поетапно опановують майбутню діяльність шляхом виконання різних видів робіт шкільного психолога.

Запропоновано авторську методику реалізації цього підходу під час вивчення дисципліни «Психологічна служба в закладах освіти». Під керівництвом викладача студенти опановують зміст і технології всіх видів діяльності шкільного психолога з різними категоріями клієнтів. Важливим у реалізації методики викладання є чітке дотримання всіх етапів діяльності: мотиваційного, орієнтовного, виконавського та контрольного. Установлено, що в результаті такого підходу студенти демонструють належний рівень розуміння цілей, змісту та технік реалізації кожного виду діяльності.

Посилання

Попович Н.Є. Готовність до діяльності як інтегральна характеристика особистості. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки. 166 2009. С. 129-134.
Загурська І.С. Психологічна служба в системі освіти: курс лекцій. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2015. 166 с.
Коваленко О.Е. Методика професійного навчання: навч. посіб. Харків: ВПП «Контраст», 2008. 488 с.
Науково-практичні аспекти організації навчальної і методичної роботи в університеті: монографія / заг. ред. В.П. Шевченка / Донецький нац. ун-т. Донецьк: ТОВ «Юго-Восток. ЛТД», 2004. 256 с.
Професійний стандарт за професією «Практичний психолог закладу освіти». URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/12/Standart_ Praktychnyy_psykholoh.pdf (дата звернення: 17.06.2023).
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
КошелеваН. Г. (2023). ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (210), 100-104. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-210-100-104