ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА ЧЕРЕЗ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

  • Андрій Анатолійович Дробін Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського https://orcid.org/0000-0002-4414-0465
Ключові слова: освітній процес, цифрова компетентність, цифрові технології, цифрове освітнє середовище, цифрові освітні ресурси, професійна діяльність педагога

Анотація

В статті розглядаються триваючі процеси глобальної трансформації сучасної цивілізації, які пов’язані з науковим і технологічним процесом, лавиноподібним потоком інформації, змінами структури суспільства, що є об’єктивними причинами змін в системі освіти. Ці зміни ґрунтуються на потребі людей розвивати нові компетентності, необхідні для успішного життя та соціалізації: комунікативну, когнітивну, інформаційну та цифрову. У статті зазначається, що в науковій думці та законодавчій сфері відбуваються об’єктивні процеси еволюційної трансформації змісту поняття «Цифрова компетентність»: Інформаційно-комунікаційна компетентність Інформаційно-цифрова компетентність Цифрова компетентність. Автор постулює, що розвиток освітнього процесу неможливий без формування цифрової компетентності вчителя, на якій базується його професійна діяльність, та розглядає значення терміну «цифрова компетентність» як з позицій цифрової компетентності громадян, так і з позиції професійних якостей учителя. Зазначається, що в період технологічного розвитку цифрового суспільства, який прискорюється, та широкого впровадження цифрових технологій, створення цифрового освітнього середовища, постає нагальна потреба у вирішенні протиріч між попитом на вчителя з розвиненою цифровою компетентністю та їх недостатньою підготовленістю в аспекті цифрової складової для успішного застосування цифрових технологій у професійній педагогічній діяльності. У статті аналізуються основні цифрові сервіси та ресурси, які активно використовують вчителі в освітньому процесі: це цифрові освітні платформи, освітні портали для підготовки до ЗНО/ДПА/НМТ/ЄВІ, платформи дистанційного навчання, інструменти для запису відео, створення мультимедіа. , інструменти для проведення онлайн-занять, онлайн-дошки обміну, онлайн-сервіси спільного редагування документів, сервіси генерації QR-кодів, відеосервіси, текстові та табличні процесори, програми для підготовки електронних презентацій, графічні редактори, системи управління базами даних, месенджери та соціальні мережі , сервіси онлайн-тестування, опитування та анкетування студентів, хмарне сховище даних, сервіси онлайн-візуалізації для організації діяльності, інструменти для створення веб-портфоліо, інструменти для проектної діяльності, нейронні мережі, предметно-орієнтовані ресурси. Автор дійшов висновку, що формування цифрової компетентності сучасного вчителя є результатом суспільного запиту на рівень його професіоналізму та професійної підготовки, які необхідні для успішної професійної діяльності та здійснення якісного освітнього процесу.

Посилання

Концептуально-референтна Рамка цифрової компетентності педагогічних й науково-педагогічних працівників. (Проєкт). Міністерство цифрової трансформації України. URL: https://osvita.diia.gov.ua/uploads/0/2900-2629_frame_pedagogical.pdf (дата звернення 20.04.2023 р.)
Опис цифрової компетентності педагогічного й науково-педагогічного працівника. (Проєкт). Розроблено на виконання Наказу МОН України №38 від 15 січня 2019 року. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27905/1/digital%20comp%20teacher%20Morze.pdf (дата звернення 20.04.2023 р.)
Про схвалення Концепції розвитку цифрових компетентностей та затвердження плану заходів з її реалізації. Розпорядження КМУ від 3 березня 2021 р. № 167-р URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021-%D1%80#Text (дата звернення 20.04.2023 р.)
Проєкт Рамки цифрової компетентності громадян України (DigCompUA 2.2) URL: https://drive.google.com/file/d/1V7yecUDX4NKaTiCKfgpPFyk0zkGqLCXO/view?usp=drive_link (дата звернення 22.04.2023 р.)
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
ДробінА. А. (2023). ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА ЧЕРЕЗ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (210), 96-100. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-210-96-100