ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА СУЧАСНИХ НАВЧАЛЬНИХ МАЙСТЕРЕНЬ

  • Віктор Васильович Бурдун Луганський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0003-3255-4828
Ключові слова: освітнє середовище, навчальні майстерні, заклади загальної середньої освіти, учні

Анотація

Стаття присвячена розгляду вимог щодо створення комфортного освітнього середовища сучасних навчальних майстерень в закладах загальної середньої освіти. Надано визначення поняття «освітнє середовище закладу загальної середньої освіти», визначені три взаємопов’язані фактори, які виділяють різні складові освітнього середовища: фізичне оточення, людські фактори, програма навчання. В статті розглядається просторова структура навчальних майстерень, досліджуються сучасні вимоги та тренди щодо оснащення навчальних майстерень. Зазначається, що технологічне навчання урізноманітнюється, розширюється перелік технологій, що пропонуються учням до вивчення під час уроків технологій. Виключається розподіл учнів за гендерним принципом на уроках технологій, усі види діяльності є рівною мірою доступними як для дівчат, так і для хлопців. Налагоджуються міждисциплінарні зв’язки між дисциплінами художнього, технологічного циклів та загальноосвітніми предметами, запроваджуються міжпредметні проєкти. Зазначається, що більшість креативних вчителів технологій потребують універсальних майстерень або творчих студій, які б дозволяли учням реалізувати будь-які творчі задуми. Обладнання майстерень, художніх студій повинно бути більш гнучким та різноманітним. У позанавчальний час такі приміщення можуть використовуватись для гурткової роботи, там можуть працювати і дорослі. Блок технологічних майстерень та художніх студій бажано розробляти як єдиний комплекс, що забезпечує максимум можливостей для проведення уроків мистецтва, технологій, інформатики, створення міждисциплінарних проєктів з використанням різноманітних технологій. Такий комплекс бажано створювати за концепцією «фаблабу» чи «мейкерспейсу». Зазначається, що різні види технологічного навчання вимагають спеціального обладнання, яке краще розміщувати в окремих зонах чи приміщеннях за ознакою спорідненості, з урахуванням особливостей вимог техніки безпеки та забезпечення нешкідливого середовища (освітлення, вентиляція, температурний режим, видалення відходів тощо). Сучасні майстерні повинні буди оснащені сучасним мобільним, багатофункціональним електрифікованим обладнанням.

Посилання

Цимбалару А.Д. Нова українська школа : освітній простір учня початкової школи: навч.-метод. посіб. Київ: Видавничий дім «Освіта», 2020. 160 с.
Ахновська І.О. Теоретичні засади формування освітнього середовища в контексті економічних знань. Економiка i органiзацiя управлiння. № 4 (32). 2018. С. 26 – 34.
Гонтаровська Н.Б. Освітнє середовище як фактор розвитку особистості дитини : монографія. К. : Вид-во РВА «Дніпро-VAL», 2010. 623 с.
Каташов А.І. Педагогічні основи розвитку інноваційного освітнього середовища сучасного ліцею : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 загальна педагогіка та історія педагогіки. Київ, 2008. 20 с.
Макар Л.М. Сутність освітнього середовища в педагогічному процесі. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2013. Вип. 30(83). С. 229 – 236.
Моштук В.В. Культурно-освітній простір вищого навчального закладу як важливий чинник формування проектно-технологічної культури майбутнього вчителя технологій і креслення. Наукові записки. Серія : Педагогіка. 2011. № 3. С. 248 – 256.
Ткач Т. Проектування освітнього простору як дискурс психолого-педагогічної науки. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2008. № 1. С. 106 – 115.
Методичні рекомендації щодо організації освітнього простору Нової української школи. URL: https://imzo.gov.ua/2018/03/25/nakaz-mon-vid-23-03-2018-283-pro-zatverdzhennya-metodychnyh-rekomendatsij-schodo-orhanizatsiji-osvitnoho-prostoru-novoji-ukrajinskoji-shkoly/ (дата звернення 01.07.2023 р.)
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
БурдунВ. В. (2023). ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА СУЧАСНИХ НАВЧАЛЬНИХ МАЙСТЕРЕНЬ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (210), 73-77. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-210-73-77