ІНСТРУМЕНТ САМООЦІНЮВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ЯК СКЛАДОВА МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Ключові слова: інструмент самооцінювання, цифрова компетентність, вчитель, моніторинг якості освіти, заклади загальної середньої освіти

Анотація

У роботі висвітлено підходи використання інструменту самооцінювання цифрової компетентності вчителя. Окреслено актуальність організації процедури самооцінювання цифрової компетентності вчителя в умовах воєнного стану та карантинних обмежень. Проаналізовано обмеження та ризики під час реалізації дистанційного навчання вчителями, що виникли за останні роки (2021-2023 рр.); проаналізовано підходи до визначення поняття цифрової компетентності у вітчизняному та зарубіжному науковому просторі; здійснено загальний огляд отриманих результатів відповідей респондентів щодо рівня їхньої цифрової компетентності за п’ятьма категоріями, отримані під час опитувань 2023 р. Висвітлено позицію міжнародних організацій з підтримки вчителів у організації дистанційного навчання.

Розроблено основні підходи до проведення процедури онлайн-опитування, що дозволяють отримати достовірні дані. Представлено компоненти, що входять до інструменту самооцінювання цифрової компетентності вчителів та педагогічних працівників: інформація та цифрова грамотність, комунікація та співробітництво, створення цифрового контенту, безпека, вирішення проблем. Встановлено, що онлайн-опитування доцільно проводити щорічно з метою моніторингу динаміки змін щодо цифрової компетентності респондентів та надання пропозицій до системи підвищення кваліфікації та підготовки вчителів. Наведено приклад запитань онлайн-анкети для самооцінювання цифрової компетентності вчителів та педагогічних працівників. Метою є представлення технології та інструменту самооцінювання цифрової компетентності вчителя в умовах воєнного стану та карантинних обмежень на основі міжнародних підходів, зокрема Європейської рамки цифрової компетентності для громадян (DigComp 2.1). Встановлено, що використання інструменту самооцінювання цифрової компетентності вчителя є складовою моніторингу якості освіти, що сприяє підтримці необхідного рівня фахових компетентностей педагогів. Обґрунтовано доцільність проведення процедури постійного самооцінювання цифрової компетентності вчителів та її впровадження у систему післядипломної освіти.

Посилання

Digital Agenda for Europe: A strategy for a digital economy by 2020. URL: https://web2learn.eu/digital-agenda-for-europe-a-strategyfor-a-digital-economy-by-2020. (дата звернення 23.05.2023р.)
eEurope 2005. An Information Society For All. An Action Plan to bе presented in view of the Sevilla European Council, 20–21 june 2002. / Commission of the European Communities. Brussels, 28.5.2002. COM(2002) 263 final. URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0263:fin:en:pdf (дата звернення 23.05.2023р.)
European Commission. Learning and Skills for the Digital Era. EU Science Hub. 2019. URL: https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/learning-and-skills (дата звернення 23.05.2023р.)
European Commission. White Paper on Education and Training. Teaching and Learning Towards the Learning Sosiety. Brussels, 29.11.1995 COM(95) 590 final. 68 p. URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d0a8aa7a-5311-4eee-904c-98fa541108d8/
language-en.pdf (дата звернення 23.05.2023р.)
UNESCO. Assessment of Transversial Competencies. Policy and Practice in Asia-Pacific Region. Published in 2016 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France, UNESCO 2016. 62 p.
Stephanie Carretero, Riina Vuorikari, YvesPunie. DigComp 2.1: The Digital Competence Framework fo rCitizens with eight proficiency levels and examples of use.- Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017. 48 р.
Овчарук О.В. Цифрова компетентність вчителя: міжнародні тенденції та рамки. Нова педагогічна думка, 4 (100). 2019. С. 52-55. https://lib.iitta.gov.ua/719492/ (дата звернення 23.05.2023р.)
Спірін О.М., Овчарук О.В. Цифрова компетентність // Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України: 2ге вид., допов. та перероб. Київ: Юрінком Інтер, 2021. С. 1095-1096.
Цифрова компетентність вчителя: інструмент самооцінювання та особливості використання: методичні рекомендації / В.Ю.Биков, О.О.Гриценчук, О.А.Дубовик, Ю.І.Завалевський, І.В.Іванюк, О.Є.Кравчина, О.В.Овчарук. К. : ІЦО НАПН України. 2022. 57 с. https://lib.iitta.gov.ua/730497/ (дата звернення 23.05.2023р.)
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
ОвчарукО. В. (2023). ІНСТРУМЕНТ САМООЦІНЮВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ЯК СКЛАДОВА МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (210), 42-47. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-210-42-47