ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

  • Любов Петрівна Токар Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0003-4817-0909
Ключові слова: готовність, компетентність, самовдосконалення, саморозвиток, діти з особливими освітніми потребами, порушення психофізичного розвитку

Анотація

У статті висвітлюються основні засади та теоретичні аспекти формування готовності майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти до реалізації інтерактивних технологій в інклюзивному освітньому середовищі. Розкрито актуальну проблему дошкільної освіти – забезпечення рівних прав і можливостей дітей раннього та дошкільного віку, що мають порушення у психофізичному розвитку в системі сучасної дошкільної освіти.
У статті подано аналіз наукової літератури з проблеми дослідження; наголошується на необхідності створення відповідних педагогічних умов щодо підготовки майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти до реалізації інтерактивних технологій в інклюзивному освітньому середовищі; виокремлено низку педагогічних умов, що забезпечують формування готовності майбутніх вихователів до організації інклюзивної освіти в процесі професійної підготовки.
Проаналізовано та визначено показники сформованості професійної компетентності педагогів закладів дошкільної освіти, що працюють з дітьми з особливими освітніми потребами.
З’ясовано, що використання інтерактивних технологій у поєднанні з інформаційно-комунікаційними технологіями надають можливість у доступній формі розширити, систематизувати, узагальнити компетенції педагогів закладів дошкільної освіти щодо особливостей роботи з дітьми в умовах інклюзивного освітнього середовища закладів дошкільної освіти. Навички, що оптимізують соціально-педагогічну діяльність педагога закладу дошкільної освіти, дають більше можливостей для урахування різноманітних проблем вихованців з особливими освітніми потребами, тим самим забезпечуючи їх включення в суспільне середовище, створюючи умови для комфортного розвитку вихованців, а в подальшому й саморозвитку їх повноцінної соціалізації.
Зважаючи на важливість формування готовності педагогів закладів дошкільної освіти до роботи з дітьми в умовах інклюзивного освітнього середовища закладів дошкільної освіти й на те, що в Україні дане поняття є маловживаним і недостатньо дослідженим, існує перспектива подальших більш глибоких і детальніших досліджень суті цього соціально-психологічного та педагогічного феномена, практичних шляхів його формування.

Посилання

Гуцан Т. Г. Науково-теоретичний аналіз готовності майбутнього вчителя економіки до профільного навчання старшокласників. URL: https://cutt.ly/L6Irg42

Лодатко Є. О. Моделювання в педагогіці: точки відліку. Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку». 2010. Випуск № 1. URL: https://cutt.ly/o6Irvk4

Максименко С. Д., Пелех О. М. Фахівця потрібно моделювати (Наукові основи готовності випускника педвузу до педагогічної діяльності). Фахівця потрібно моделювати (Наукові основи готовності випускника педагогічного факультету до педагогічної діяльності). Рідна школа. 1994. № 3-4. С 70.

Найн А.Я. О методологічному апараті дисертаційних досліджень. Педагогіка. 1995. № 5. С. 44-

Ушинський К. Д. Вибрані педагогічні твори. Київ: Рад. школа, 1963. Т. 1. 467 с.

Ушинський К. Д. Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної антропології. В кн.: Ушинський К. Д. Вибрані педагогічні твори. К.: Радянська школа, 1988. Т. 1.

Опубліковано
2022-12-26
Як цитувати
ТокарЛ. П. (2022). ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (208), 309-313. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-208-309-313