ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛИЦІ ЯК ЗАСІБ МОНІТОРИНГУ АКТИВНОСТІ УЧНІВ ТА РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ШКОЛЯРАМИ

  • Ольга Анатоліївна Мукосєєнко Комунальний заклад «Маріупольська загальноосвітня школа №33 https://orcid.org/0000-0002-3200-1097
Ключові слова: електронна таблиця, модель моніторингу, активність учня, конкурс, онлайн-конкурс, онлайн-олімпіада, На Урок, Всеосвіта

Анотація

В статті описаний експеримент по використанню електронних таблиць для моніторингу активності учнів та роботи з обдарованими школярами в Комунальному закладі «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №33 Маріупольської міської ради Донецької області», Україна і в Rankas Pamatskola, Latvija. Приведені результати участі учнів маріупольської школи в Міжнародних, Всеукраїнських, міських конкурсах та олімпіадах, приведені результати участі учнів-українців і учнів-латвійців латвійської школи у Всеукраїнських онлайн-конкурсах проєктів На Урок і Всеосвіта. Доведена доцільність подання звітів участі школярів в олімпіадах та конкурсах в електронних таблицях, приведені приклади заповнення електронних таблиць з використанням кольорів.

Посилання

Державний стандарт базової середньої освіти затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 року №898. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898 (дата звернення 11.10.2022р.)
Конценція Загальнодержавної цільової соціальної програми «Здорова нація» на 2009–2013 роки, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 травня 2008 р.№731-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/731-2008-%D1%80#Text (дата звернення 11.11.2022р.)
Мета, завдання та цінності, що входять до змісту загальної середньої освіти в Латвії. URL: https://likumi.lv/ta/id/309597-noteikumi-par-valsts-visparejas-videjas-izglitibas-standartu-un-visparejas-videjas-izglitibas-programmu-paraugiem (дата звернення 11.11.2022р.)
Як організувати навчання для українських дітей за кордоном: поширені запитання-відповіді. URL: https://cutt.ly/G8PXf95 (дата звернення 21.11.2022р.)
Опубліковано
2022-12-26
Як цитувати
МукосєєнкоО. А. (2022). ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛИЦІ ЯК ЗАСІБ МОНІТОРИНГУ АКТИВНОСТІ УЧНІВ ТА РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ШКОЛЯРАМИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (208), 297-302. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-208-297-302