STEM-ОСВІТА НА ВІДКРИТИХ ОСВІТНІХ ПЛАТФОРМАХ

  • Катерина Володимирівна Юрченко Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка https://orcid.org/0000-0002-4153-4397
  • Олена Володимирівна Семеніхіна Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка https://orcid.org/0000-0002-3896-8151
Ключові слова: stem, stem-освіта, відкриті освітні платформі, неформальна освіта, навчання на відкритих освітніх платформах, stem-освіта на відкритих освітніх платформах

Анотація

Сучасне суспільство функціонує під впливом технологій, завдяки яким розвиваються всі сфери його життя. Це сприяло появі нового напряму в освіті – напряму STEM, який поєднує природничі науки (Science), технології (Technology), інженерію (Engineering) і математику (Mathematic). Вивчення напрямку STEM відбувається здебільшого через вебінари, курси підвищення кваліфікацій, конференції тощо. А при впровадженні в освітній процес дистанційного навчання стали актуальними електронні освітні платформи для опанування певних знань.

Метою статті є аналіз освітніх ресурсів щодо надання STEM-освіти або підготовки вчителів до її реалізації.

У статті розглянуто відомі закордонні (Coursera, edX, Udemy) та українські (Prometheus і EdEra) відкриті освітні платформи. Вибір саме цих платформ базується: на популярності, зручному інтерфейсі з можливістю фільтрації курсів, наявності курсів зі словом «STEM» у назві, безкоштовному доступі.

Розглянутий кількісний аналіз курсів зі STEM на вказаних платформах показав, що на українських платформах відсутні курси з вивчення STEM-напряму. Для отримання уявлень про наповнюваність (зміст) курсів, пов’язаних зі STEM, ми пройшли окремі курси на платформах Coursera, edX, Udemy.

За результатами аналізу курсів на відкритих освітніх платформах, що пов’язані зі STEM-освітою, зроблені висновки, що найбільшу кількість курсів, у яких згадується STEM, містить ресурс Coursera. Водночас приклади їх проходження свідчать, що розробниками не пропонуються курси саме для набуття STEM-освіти.

Посилання

Advancing Learning Through Evidence-Based STEM Teaching. edX. URL: https://www.edx.org/course/advancing-learning-through-evidence-based-stem-teaching-5 (дата звернення 22.11.2022р.)
Finding the Art in Engineering - STEM to STEAM | Udemy. URL: https://www.udemy.com/course/art-in-engineering/ (дата звернення 22.11.2022р.)
Hom E.J. What is STEM Education? Live Science Contributor. URL: http://www.livescience.com/43296-what-is-stem-education.html (дата звернення 22.11.2022р.)
Mohammad K., Ebner M. A STEM MOOC for school children — What does learning analytics tell us? International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL), 2015. pp. 1217-1221. DOI: 10.1109/ICL.2015.7318212.
Qin J.R., Fu G.S. STEM Education: Interdisciplinary Education Based on Real Problem Scenarios. China Educational Technology, 2017. Vol. 4. pp. 67-74.
Semenikhina O., Yurchenko K., Shamonia V., Khvorostina Y., Yurchenko A. STEM-Education and Features of its Implementation in Ukraine and the World. Paper presented at the 2022 45th Jubilee International Convention on Information, Communication and Electronic Technology, MIPRO 2022 – Proceedings, 2022. Pp. 690-695. DOI: 10.23919/MIPRO55190.2022.9803620.
Shah D. A Decade of MOOCs: A Review of MOOC Stats and Trends in 2021. URL: https://www.classcentral.com/report/moocs-stats-and-trends-2021/ (дата звернення 22.11.2022р.)
STEM – освіта. Чому варто її запровадити в кожній школі. URL: https://intboard.ua/pres-sluzhba/blog/stem-osvta-chomu-varto-zaprovaditi-v-kozhni-shkol/ (дата звернення 22.11.2022р.)
STEM-освіта. Інститут модернізації змісту освіти. URL: https://imzo.gov.ua/stem-osvita/. (дата звернення 28.11.2022р.)
Subbian V. Role of MOOCs in integrated STEM education: A learning perspective. 2013 IEEE Integrated STEM Education Conference (ISEC), 2013, pp. 1-4. DOI: 10.1109/ISECon.2013.6525230.
Yata C., Ohtani T., Isobe M. Conceptual framework of STEM based on Japanese subject principles. International Journal of STEM Education, 2020. Vol. 7. Article number 12. DOI: 10.1186/s40594-020-00205-8.
Yıldırım B. MOOCs in STEM Education: Teacher Preparation and Views. Technology, Knowledge and Learning, 2022. Pp. 663–688. DOI: 10.1007/s10758-020-09481-3.
Zhao Z.J. Progress of Stem Education Policy in the United States. Shanghai: Shanghai Science and Technology Education Press, 2015.
Балик Н.Р., Шмигер Г.П. Підходи та особливості сучасної STEM-освіти. Фізико-математична освіта, 2017. Випуск 2(12). С. 26-30.
Ботузова Ю.В. Динамічні моделі Geogebra на уроках математики як основа STEM-підходу. Фізико-математична освіта, 2018. Випуск 3(17). С. 31-35. DOI 10.31110/2413-1571-2018-017-3-005.
Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти у закладах загальної середньої та позашкільної освіти на 2018/2019 навчальний рік. Освіта.ua. URL: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61444/ (дата звернення 22.11.2022р.)
Олійник В.В., Самойленко О.М., Бацуровська І.В., Доценко Н. А. STEM-освіта в системі підготовки майбутніх інженерів. Інформаційні технології і засоби навчання, 2020. Том 80. № 6. С. 127–139. DOI: 10.33407/itlt.v80i6.3635.
Стрижак О.Є., Сліпухіна І.А., Полісун Н.І., Чернецький І.С. STEM-освіта: основні дефініції. Інформаційні технології і засоби навчання, 2017. Том 62. №6. C. 16–33. DOI: 10.33407/itlt.v62i6.1753.
Опубліковано
2022-12-26
Як цитувати
ЮрченкоК. В., & СеменіхінаО. В. (2022). STEM-ОСВІТА НА ВІДКРИТИХ ОСВІТНІХ ПЛАТФОРМАХ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (208), 282-287. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-208-282-287