ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВИШИВКАРСТВА ТА КИЛИМАРСТВА ЯК ВИДІВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА

  • Алла Володимирівна Кісь Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка https://orcid.org/0000-0002-3020-3445
Ключові слова: декоративно-прикладне мистецтво, вишивкарство, килимарство, уроки технологій, процес навчання, національно-патріотичне виховання

Анотація

У статті підкреслюється актуальність питання використання виховного потенціалу української народної вишивки та килимарства у процесі навчання старшокласників декоративно-прикладного мистецтву.
Зосереджено увагу на тому, що декоративно-прикладне мистецтво є одним із важливих засобів прилучення школярів до духовних та матеріальних надбань української культури, що дозволяє реалізувати у навчальному процесі завдання національно-патріотичного виховання шкільної молоді.
Розглянуто змістове наповнення занять у процесі опанування старшокласниками різних технік та технологій виготовлення килимових та вишитих виробів, проаналізовано можливості прилучення школярів до культурних надбань українців минулого. Зауважується, що подальші наукові розвідки будуть пов’язані із питаннями навчально-методичного забезпечення процесу навчання старшокласників вишивкарству та килимарству, розвитку у них декоративно-прикладної творчості.

Посилання

Антонович Є.А., Захарчук-Чугай Р.В., Станкевич М.Є. Декоративно-прикладне мистецтво. Львів: Світ, 1993. 272 с.
Гевко О. Суть та особливості національно-патріотичного виховання засобами декоративно-ужиткового мистецтва. Рідна школа. 2003. № 5. С. 25–26.
Кондратьева С.В. Відродження народних традицій з обробки матеріалів на уроках трудового навчання. Трудова підготовка в закладах освіти. 2008. №4. С. 18-21.
Кудря О. Підготовка майбутніх учителів технологій до національно-патріотичного виховання школярів в умовах НУШ. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Вип. 4, 2022. С. 71-78. URL : https://doi.org/10.31499/2307-4906.4.2022.270292 [дата звернення: 02.12.2022]
Навчальна програма «Технології 10-11 класи (рівень стандарту)». К, 2017. 29 с. URL : https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv [дата звернення: 04.12.2022]
Система виховання національної самосвідомості учнів загальноосвітньої школи: Методичний посібник для вчителів / За ред. Д.О. Тхоржевського. К.: Видавничий відділ ТДПУ, 1999. 296 с.
Опубліковано
2022-12-26
Як цитувати
КісьА. В. (2022). ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВИШИВКАРСТВА ТА КИЛИМАРСТВА ЯК ВИДІВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (208), 278-281. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-208-278-281